3 hurtige om CSR

I forbindelse med vores Ladies Meet: Om CSR – kan man tjene penge på at gøre verden bedre?  på KPH i næste uge, d. 21. april, har vi stillet to af vores oplægsholdere tre hurtige spørgsmål om CSR. Så tag forskud på eventet og den super spændende debat her!

1. Hvorfor er CSR vigtigt?
Louise Koch:
CSR er vigtigt for virksomheden, fordi det skaber besparelser på bundlinjen og åbner nye forretningsmuligheder, der løfter toplinjen.
Når CSR gøres rigtigt, så bidrager det til en mere veldreven virksomhed med gladere medarbejdere, bedre risikohåndtering, mere effektiv brug af ressourcer, stærkere kunderelationer og mere goodwill omkring virksomheden.

Hvis ikke virksomheden er god til at håndtere de såkaldt ’bløde’ områder som mennesker og miljø i egen virksomhed og værdikæde, så rammer der før eller senere et problem ind, som kan koste dyrt på bundlinjen.

Mikkel Anthonisen:
CSR er en forståelse for og en anerkendelse af den gensidige afhængighed vi har til hinanden på godt og ondt. Det gælder i vores forhold til såvel andre mennesker og kulturer som til naturen. Både i det nære og globalt.

CSR handler om sammenhængskraft i samfundet og om den historie, vi fortæller os selv og hinanden om, hvem vi er – og hvordan vi udlever historien som individer og i fællesskab.

2. Hvordan får man folk til at købe ind i CSR?
Louise Koch:
Frem med business casen! CSR skal give mening i forretningen og derfor er det bedste argument at vise, hvordan det styrker virksomheden. Det kan godt være både værdidrevet og værdiskabende på samme tid. Jeg oplever en stigende interesse for CSR fra vores medlemsvirksomheder på tværs af størrelse og brancher.

I mange tilfælde kan CSR give en konkurrencefordel for virksomheden og i nogle brancher er det efterhånden ’license to operate’, at du har styr på forhold omkring medarbejdere, miljø og forretningsetik.

Mikkel Anthonisen:
Der er nok mange, der tænker CSR som noget smart marketing eller noget, som virksomhederne bliver nødt til at gøre – måske endda som en slags aflad. Det er ærgerligt, for tankegangen bag CSR og de mange tiltag, der gøres, er rigtig fine.

I virkeligheden er CSR blot et anden måde at gøre opmærksom på en almenmenneskelig etisk fordring om at opføre sig ordentligt og ansvarligt i forhold til sine medmennesker og naturen.

Jeg mener for eksempel at strategisk CSR er en god måde at tænke på, hvis den vel og mærke er værdibaseret. Der skal både menneskelige og økonomiske ressourcer til at skabe det gode liv og det gode samfund.
Derfor er det naturligvis helt legitimt at tjene penge på at skabe denne værdi, så vi kan få mere af den.

3. Kan alle virksomheder – store som små, på tværs af brancher mm – gøre CSR til en overskudsforretning?
Louise Koch:
Der er ikke nogen ’one size fits all’ på CSR. Det skal indtænkes og udvikles i forhold til virksomhedens forretningsmodel, branche og grundlæggende værdisæt. Derfor vil det naturligt nok være mere relevant i nogle brancher end andre. Hvis du importerer varer produceret i Sydøstasien, så er det en god idé at være opmærksom på arbejdsforhold i leverandørkæden. Hvis du laver energieffektive løsninger, så skal du selvfølgelig skrue op for din grønne profil. Hvis du er afhængig af højt specialiseret arbejdskraft, så er det en god idé at sætte ind på at skabe motiverede og loyale medarbejdere. Og som alle andre forretningsprojekter afhænger succes’en jo også af, hvor dygtig du er til at skabe muligheder og værdi. Så nej, det er ikke automatisk en overskudsforretning. Men for mange virksomheder kan der være værdi at hente enten på bundlinjen eller toplinjen.

Mikkel Anthonisen:
Jeg ved ikke, om alle virksomheder kan gøre CSR til en overskudsforretning. Det har jeg ikke forstand på. Men i virkeligheden kan man nok ikke stille spørgsmålet så isoleret. Det afhænger jo af indstillingen i det samfund, virksomheden indgår. Om man har de samme værdier og prioriteringer, om man taler samme sprog og forstår at kommunikere om tingene og har tillid til hinanden.

 

Du kan læse mere om Ladies: Meet – Om CSR her og du kan købe billetter på Billetto 

 

2 Comments

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *