3 hurtige til Line Madsen

Vi har valgt at sætte en aften af til emnet diversitet. Det gør vi fordi, at vi synes, at det er super vigtigt! I et kvinde netværk som Ladies First ved vi, at der er mange der har haft og har oplevelser – både gode og dårlige – med diversitet på arbejdspladsen.

Derfor har vi inviteret tre utrolig seje kvinder til Ladies:Meet den 14. september hos BDO, som alle ved meget om emnet og noget, der er på deres dagsordene i deres karriere og dagligdag. Vi glæder os til at lære til os!

Line Madsen arbejder, sammen med Pernille Koch Erichsen, i konsulentvirksomheden Implement Consulting Group. De to har slået kræfterne sammen og sat sig for at få mere diversitet i virksomheden. Inden vi hører mere om det på torsdag den 14. september, så har vi givet Line 3 hurtige spørgsmål:

Hvorfor er diversitet et vigtigt emne at tage op?

Rigtig mange undersøgelser viser, at diversitet er kilden til at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, styrke virksomhedens innovationskraft samt konkurrenceevne og skabe bedre resultater på bundlinjen. Min overbevisning er, at der er rigtig mange topledere, som gerne vil skabe mere diversitet i deres medarbejderstab, men at det er utroligt svært at få ud i praksis. Derfor mener jeg, at det er et rigtig vigtigt emne at tage op.

Hvad kan man gøre for at sikre en bedre diversitet på arbejdsmarkedet?

Jeg tror ikke, der er ét rigtigt svar her, men derimod flere løsninger, og man er nødt til at prøve sig frem. Først og fremmest er det vigtigt, at man fra direktionens side sætter diversitet på agendaen. Men direktionen skal gøres opmærksom på dette, og her tror jeg, det ofte starter på andre niveauer i organisationen, hvor ildsjæle må gå forrest og indlede dialogen og igangsætte tiltag på trods af den kritik og de modargumenter, man kan blive mødt med.

Hvad glæder du dig mest til, til den 14 september

Vi glæder os til at fortælle om, hvordan vi er i færd med forskellige tiltag, som skal sætte diversitet på den strategiske dagsorden i Implement Consulting Group og til at blive inspireret af alle de andre deltagere og oplægsholdere, som også brænder for emnet.

1 Comment

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *