A-kasser for lønmodtagere

Indeholder affiliate-link fra Samlino.dk

Der er hård konkurrence på jobmarkedet, og denne konkurrence er fortsat stigende. Alle stræber efter at blive den bedste version af sig selv, hvilket resulterer i en meget dygtig arbejdsstyrke. Dette medfører dog, at der er enormt mange kandidater til et lille udvalg af jobs. En a-kasse er derfor en god måde at sikre sig økonomisk, hvis uheldet er ude og du skal tage afsked med din nuværende stilling. I denne artikel fortæller Samlino.dk dig om de væsentligste elementer vedrørende forholdet mellem lønmodtagere og a-kasser.

 

Hvornår er man lønmodtager?
Lønmodtagere er grundlæggende alle ansatte, som modtager løn i bytte for en arbejdsydelse. Hvis du er lønmodtager, har du visse rettigheder og forpligtelser, som er nærmere bestemt i din ansættelseskontrakt og din overenskomst, hvis du arbejder under sådan en. Ovenstående er en af de store forskelle mellem lønmodtagere og selvstændige, nemlig at selvstændige typisk har deres egen virksomhed og derfor ikke har de samme rettigheder som normale lønmodtagere har. Ved den nye lovændring, som træder i kræft den 1. oktober 2018, skal du som lønmodtager både benytte din A- og B-indkomst til at optjene dagpenge.


Optagelse i en a-kasse
Det er helt frivilligt, hvorvidt man vil optages i en a-kasse eller ej. Det er dog et krav, hvis du vil føle dig tryg og sikker ved at kunne modtage dagpenge. Hvis du ønsker at blive optaget, skal du udfylde en ansøgning, hvilket kan gøres online på den ønskede a-kasses hjemmeside. Er du i tvivl om, hvilken a-kasse der passer bedst til dine behov, så kan du nemt sammenligne markedet på Samlino.dk.

Inden du begynder at søge a-kasse og forventer dagpenge, så er der en række regler, som du skal opfylde. Du skal være bosat i Danmark, og desuden være fyldt 18 år – du kan dog godt blive medlem af en a-kasse selvom du endnu ikke er 18 år, hvis du har gennemført en 18 måneder lang erhvervsmæssig uddannelse. Du kan senest melde dig ind 2 år før du når pensionsalderen.

”Hvis jeg opfylder alle disse krav, er der så frit valg?” – nej, ikke helt. Det er en god idé at søge optagelse i en a-kasse, der har relevans for netop dit fag. Du må kun være medlem af én a-kasse, men din a-kasse og din fagforening behøver ikke at stamme fra samme organisation.

Når du tilmelder dig, skal du meldes ind som fuldtidsforsikret, hvis du har over 30 arbejdstimer om ugen. Du kategoriseres som deltidsforsikret, hvis du har under 30 arbejdstimer om ugen.


Dagpenge som lønmodtager
Dagpenge er sikkerheden i en a-kasse, og de fungerer som en form for løn i den periode, hvor du er arbejdsløs. Der er nogle grundlæggende betingelser, som skal opfyldes først, og her får du overblikket over de væsentligste:

For det første skal du være ledig. Er du medlem af en a-kasse og har været det i mindst ét år, så er du berettiget til dagpenge, hvis du skulle blive arbejdsløs. Dog er der nogle beskæftigelseskrav, som du skal overholde, før du er berettiget til dagpenge. Som fuldtidsforsikret lønmodtager skal du mindst have haft 1.924 løntimer inden for de seneste tre år, mens man som deltidsforsikret mindst skal have arbejdet 1.258 timer. Du skal derudover stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket vil sige, at du skal være registreret som arbejdssøgende og dertil tjekke dine jobforslag på jobnet.dk mindst hver syvende dag.


Dagpengesatser – hvor meget kan jeg få udbetalt?
Dagpengesatsen baseres på grundlag af de 12 måneder, hvor du havde den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder forud for beregningstidspunktet. Denne udregnes af summen af din A- og B-indkomst, fratrukket arbejdsmarkedsbidraget. Du kan højst få 90% af din hidtidige indtægt, men du kan ikke få mere end maksimumsatsen. I 2018 er maksimumsatsen for fuldtidsforsikrede på 18.633 kr. pr. måned. Dette svarer til 223.596 kr. om året. Maksimumsatsen er lavere for deltidsforsikrede og ligger på 12.422 kr. om måneden, hvilket svarer til 149.064 kr. om året.

Der er ingen minimumssats. Derfor skal du være opmærksom på, at selvom du har haft en meget lav indkomst, kan du stadig højst få udbetalt 90% af denne.

Dagpenge er skattepligtige, og de bliver udbetalt en måned bagud.


Kan jeg miste mine dagpenge?
Der er forskellige måder, hvorpå du kan miste din dagpenge. Dette sker for eksempel, hvis du bliver selvforskyldt ledig. Første gang dette sker, får du karantæne fra dagpenge i 3 uger, eller du får et arbejdskrav. Sker det, at du bliver selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder som fultidsforsikret, så mister du dine dagpenge indtil du har haft mindst 300 timers arbejde i en sammenhængende periode på 3 måneder.

At være selvforskyldt ledig indebærer for eksempel, at du siger op uden gyldig grund, at du uden gyldig grund afslår at være en del af udarbejdelsen af en jobplan, eller hvis du blot selv er skyld i, at du bliver opsagt. Dette er blot nogle af de måder, hvorpå du kan miste dine dagpenge.

Hvis du mister retten til dagpenge, kan du søge kontanthjælp, hvilket forudsætter, at du er ude af stand til at forsørge dig selv og familien. Du skal dog have in mente, at hvis du har pension, så fratrækkes denne kontanthjælpen. Hvis du har formue, skal denne desuden anvendes først.

Det kan derfor være fordelagtigt at være medlem af en a-kasse og holde sig inden for restriktionerne. A-kasser er på nogle punkter ligesom en ulykkesforsikring; man håber på aldrig at få brug for den, men det er rart at være sikret, hvis uheldet er ude.

1 Comment

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *