Jeg lærte tidligt, at jeg alene har ansvar for mit eget liv

Barikan Ismaeeli Solecki er 32 år og arbejder som rekrutteringskonsulent, ekstern underviser på Aalborg Universitet og kurdisk influencer. Hun har over 120.000 følgere på sine sociale medie platforme, hvor hun deler sin viden, motiverer og inspirerer unge kurdere til handling, og blive den forandring de gerne vil se i deres samfund.Ladies First vil skabe og fremvise flere alsidige, kloge og inspirerende kvinde-portrætter inden for emnet arbejdsliv. Dette portræt er af en kvinde, som fællesskabet i Ladies First selv har nomineret og fremhævet – læs med her. 


Hvad optager dig lige nu inden for dit arbejdsliv?

Det som optager mig allermest er, hvordan mennesker bedst muligt kan blive mere bevidste om deres liv, da jeg mener, at et bevidst liv er med til at dyrke en persons egen lykke.

Når vi leder et bevidst liv, vil vi skabe det værdige liv, som vi oprigtig vil mærke.

Dette spørgsmål optager mig i min rolle som rekrutteringskonsulent, som vejleder når jeg møde mine studerende, og når jeg taler med mit kurdiske publikum over hele verden via Instagram, Facebook og YouTube.

Hvilke betydningsfulde valg har du truffet i dit arbejdsliv?

Jeg lærte tidligt i mit liv, at jeg er den eneste som har ansvaret for mig selv og mit eget liv; og at jeg i den grad bærer et ansvar for mit uddannelse- og arbejdsliv. Helt præcist lærte jeg, at det er igennem mit arbejdsliv, at jeg sætter mit præg på at lede det bevidste liv som menneske, som kvinde, og som en samfundsborger. Derfor har jeg meget tidligt valgt, at mit arbejde skal have en direkte relation til mine personlige værdier, og til mig selv som menneske. Det er også derfor, at jeg både kan have et fuldtidsjob, være tilknyttet Aalborg Universitet, og samtidig skabe en helt ny bølge blandt den kurdiske ungdom, hvor der er fokus på at investere i sig selv som menneske, og tage ansvar for sit eget liv, lykke og velvære.

Hvad betyder balance mellem arbejds- og familie/privatliv for dig?

Denne type af balance, for mig, er at skabe den røde tråd i mit arbejde og mig selv som menneske. Sagt med andre ord; mit arbejde og min arbejdsplads skal afspejle sig i mig som menneske. På den måde har jeg gjort det simpelt at forholde mig til mit arbejde. Det gør, at mit arbejdsliv ikke er separeret fra hvem jeg er og mine personlige værdier.

Netop denne form for røde tråd er vigtig i mit arbejdsliv, fordi jeg laver mange forskellige ting, og jeg arbejder med mange såvel som meget forskellige mennesker. Jeg arbejder med sårbare ledige. Jeg arbejder med universitetsstuderende, som oftest har få års livserfaring, og så taler jeg med et ungt  publikum, som har fået trauma og håbløshed med fra modermælk. Den kurdiske ungdom er enormt påvirket af traumer, i generationer efterladt af krig, politisk & økonomisk uro og etnisk undertrykkelse. Samtidig er de påvirket af kulturelle og sociale normer, som frarøver den enkelte kurders basale rettigheder og værdighed som menneske.

Mit privatliv er den tid, hvor jeg er sammen med min familie og venner. Det er også i mit privatliv, hvor jeg er sårbar, og har brug for nærhed og nærvær med min tætteste familie og venner.

Balance, for mig, er derfor at gør mit arbejde til en personligsag og hjertesag, hvor arbejdet ikke længere handler om mig, og hvad jeg kan opnå, men derimod handler om den service jeg giver til mine medmennesker, uanset hvor de befinder sig mentalt og fysisk.

 

Hvilke konkrete succeser og udfordringer har du haft i dit arbejdsliv?

En af mine udfordringer har været, at en ældre kollega bevidst skabte modstand og uro overfor min metode og måde at arbejde på. Jeg fandt det enormt udfordrende at et voksent menneske bevidst arbejdede med taktikker for, at vi ikke skulle lykkes i vores arbejde, fordi hun følte sig personlig truet af forskellige årsager. I starten ignorerede jeg faktisk al den modstand, og rettede mit fokus på arbejdet. Det næste var, at hun en dag stod overfor mig og råbte ”jeg hader dig” til mig, og så måtte jeg sig stop, og ledelsen blev involveret. Det har virkelig lært mig, hvordan jeg møder mennesker som er sårbare. For helt grundlæggende, var min kollega sårbar og handlede for at beskytte sig selv. Det har lært mig at håndtere sårbarhed hos mig selv såvel som hos andre mennesker.

Min succes er, at jeg aldrig gav op på mine metoder på trods af modstand og fik tildelt et projekt, hvor jeg skulle som projektleder metodeudvikle på at hjælpe aktivitetsparate flygtninge i job henover to år. Resultaterne er fantastiske; over 40 % af borgerne kom enten i job eller i uddannelse.

Hvad har netværk og fællesskaber bidraget med i dit liv, både arbejdsmæssigt og privat?

Netværk og fællesskaber har bidraget og beriget mit liv på alle tænkelige måder. Oftest ses og tænkes netværk som de der åbner ydre døre for os, og vores karriereliv. For mig, er mit netværk og fællesskaber dem, som har hjulpet mig med at åbne nogle indre og personlige døre, og hjulpet mig til at udfolde mig selv, som den jeg er i dag.

Mit netværk og fællesskaber er dem som støtter mig til at blive klædt på, til at være i lede et bevidst liv og leve livet indefra og ud.

Hvis du vidste, hvad du i dag ved om arbejdslivet, hvad havde du så fortalt dig selv, da du var helt grøn?

Jeg ville fortælle mig selv tre ting:

  1. Stop med at have ambitioner på vegne af andre mennesker
  2. Jeg kan ikke give mere, end hvad mennesker er parate til at tage imod
  3. Stol altid på din intuition!
Hvem har åbnet døre for dig og muliggjort, hvor du er i dag?

Jeg er født og opvokset i en flygtningelejr i Irak. Med mine kurdiske rødder, kommer jeg fra en verden hvor krig, sult, ødelæggelse (psykisk og fysisk ) og frygt var hverdagskost for alle uanset alder, køn, etnicitet, kulturel og social baggrund. Jeg kommer fra en verden hvor kønsdiskrimination, fysisk og psykisk køns-relateret-vold er normen og reglen. Det er en verden, hvor kvinders plads er ved kogegryder og hvor de blot er et reproduktionsmiddel. Ja, min far og mor har været støttende og udviklingsorienterede, men som kvinde har jeg stadigvæk kun måtte bevæge mig indenfor deres definerede grænser. Samtidigt, er jeg et enormt heldigt og privilegeret menneske, som sammen med min familie fik tildelt asyl via FN-kvotesystem.

Det er min oplevelse og min holdning, at de mænd og kvinder, som har bygget vores samfund op, nationalt såvel som international, er de mennesker, som har åbnet døre for mig. De har måtte kæmpe imod alle former for uretfærdighed og undertrykkelse, så vi kan have det samfund vi har i dag. Jeg kan åbne nye døre for mig selv, uden at skulle kæmpe en kamp hver dag for min eksistens.

Når det så er sagt, så har min mor og far begge vejledt mig. Mine skolelærer; både dem der troede på mig, men også dem der ikke gjorde. Mit netværk har været værdifulde rådgivere. Min mand er min støtte og sparringspartner. Min arbejdsmæssige og private vej til hvor jeg i dag, har ikke været smertefrit – tværtimod. Det har været fyldt med sorg, svigt og psykologisk nedbrydning.

Mit arbejde har været at bygge mig selv op, og tage ansvar for mig selv, såvel som at sætte pris på de muligheder, som kvinder og mænd har måtte dedikere deres liv til, så jeg i dag nemt kan åbne mine egne døre.

Du har over 120.000 følgere på Instagram og Facebook. Hvad taler du om?

Jeg har via Instagram skabt en ny bølge af unge kurdere, der gerne vil lede dem selv ind i et bevidst liv. Jeg bruger sociale medier til at øge den kurdiske ungdoms bevidsthed om at:

  1. Du skal tage ansvar for dit eget liv
  2. Du skal investere i dig selv og i dit ubegrænset potentiale
  3. Du er et spirituelt væsen. Forstå det og brug det.

Efter gentagende krig, politisk uro og etnisk undertrykkelse, er den kurdiske befolkning efterladt med traumer i krop og sjæl. Alt dette samtidig med, at det kurdiske folk lader sig påvirke af en enorm destruktiv og menneskeundertrykkende kultur. Jeg er overbevist om, at hvis jeg nogensinde skal bidrage til positiv forandring hos det kurdiske folk, så skal jeg tale med dem, og tale til dem, på deres sprog.

Jeg deler min viden, motiverer og inspirerer den enkelte kurder til selv at handle, og blive den forandring han/hun gerne vil se ske i deres samfund. Gennem mine videoer støtter og hjælper jeg unge kurder til at overkomme modstand, traumer og sociale udfordringer.

Jeg gør det kærligt, bevidst og med en positiv attitude.

Hvilken kvinde i dit netværk vil du åbne døren for og lade portrættere på Ladies Firsts blog?

Uden tvivl Mina Jaff. Hun er stifter af Women Refugee Rout og hun har vundet flere nationale og internationale priser for sit arbejde. I 2018 var hun på ’Forbs 30 Under 30’ på grund af sit virke, der advokerer for flygtninge kvinder, der har oplevet seksuelle overgreb på vej til Europa. Hun er en meget ung kvinde med en enorm visdom og mod, og det er noget som jeg synes verden har brug for.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *