Ladies First medlemmer inspirerer i Sydkorea

I marts måned 2016 fik vi en mail fra Innovation Centre Denmark på Den Danske Ambassade i Sydkorea med en forespørgsel på, om vi kendte nogle kvindelige iværksættere, som de kunne interviewe til en kampagne i Sydkorea.

En kampagne, der skulle inspirere og motivere den sydkoreanske befolkning til at se lidt bredere på den klassiske iværksætter og sætte ansigter på nogle kvindelige rollemodeller.

Efter et Skypemøde indgik vi et samarbejde, og vi fandt 8 kvindelige iværksættere eller iværksætter-teams, der arbejder med teknologi på den ene eller anden måde – fordi netop dét område er særligt meget i fokus i Sydkorea.

Nu er 7 af de 8 interviews blevet lanceret, og i sidste uge, kun man også høre Maria Skou, der er chef for det danske Innovation Centre i Seoul, holde oplæg til et netværksmøde i København. Vi er pavestolte af at vores medlemmer kan inspirere på den anden side af jorden, og glæder os til at følge med i initiativerne i Seoul. Her kan du læse lidt mere om, hvorfor det er en vigtig sag, hvordan det er at være kvindelig leder i Sydkorea og du kan læse de 7 interviews med de seje danske rollemodeller!

Navn: Maria Skou
Uddannelsesbaggrund: Cand. Scient. (Mikrobiologi), bifagsstudier i Musikvidenskab
Alder: 46 år
Beskæftigelse: Chef for Innovation Centre Denmark i Seoul

Den største udfordring for sydkoreanske kvinder, er at få respekt på arbejdsmarkedet og ikke blive holdt nede af mandlige chefer. De skal opdrages til at vise initiativ og handlekraft!

Hvordan er du endt som Chef for Innovation Centre Denmark i Sydkorea?
Jeg har arbejdet med og for danske universiteter i mange år, heriblandt Danmarks Tekniske Universitet, hvor jeg var med til at etablere universitetets strategiske internationale alliancer.

Mine primære ansvarsområder var alliancesamarbejder i Europa og Asien, hvilken medførte en del rejser til bla Korea, hvor DTU etablerede en strategisk aftale med deres bedste tekniske universitet, KAIST samt med Samsung C&T, allerede tilbage i 2008. Min erfaring med Korea, og viden om dansk forskning og udvikling gjorde, at min profil passede godt til den stilling som centerchef, der blev slået op af Udenrigsministeriet i 2013. Og derfor havnede jeg så i Korea.

Hvad er din primære opgave på Centret i Sydkorea, og hvordan har det udviklet sig i den tid, du har været ansat?
Mit ansvar er at facilitere samarbejde mellem danske og koreanske virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter inden for teknologi og innovation. Jeg arbejder på konsulentbasis med en kommerciel pipeline, og har en resultatkontrakt med faste mål for indtjening, aftaler, kommunikation, etc.

Da jeg startede var der på innovationsområdet stort set kun samarbejdet mellem DTU og KAIST. I centret, hvor vi er seks medarbejdere, inkl. to praktikanter, skulle vi opbygge vores portefølje fra bunden og definere inden for hvilke områder, det ville gavne både danske og koreanske virksomheder at samarbejde. Det betød mange rejser til Danmark for at finde kunder og afdække hvad de havde brug for, samt ikke mindst opbygge et solidt netværk i Korea, som var interesserede i internationalt samarbejde. Vi startede med en ICT (internet- og kommunikationsteknologi) ’camp’ for startups, dernæst kiggede vi på hele IPR området (intellectual property rights; dvs patenter og copyright), og begyndte så at afdække e-learningområdet. Det kunne kun lade sig gøre med virkelig dygtige og velkvalificerede koreanske medarbejdere, og jeg har brugt mange kræfter på at finde de rigtige og coache og ’oplære’ dem til at yde den type services som jeg tror på er de rigtige til danske virksomheder.

Nu, efter tre år, har vi en solid portefølje af områder, hvor vi er mere eller mindre ’eksperter’, vi har et godt netværk ind til både Samsung, LG, og Hyundai, samt til koreanske forskningsinstitutioner og mindre virksomheder. Så vi er klar til at hjælpe danske virksomheder med at prøve kræfter i et asiatisk marked, der måske nok bliver lidt overset pga. de stærke naboer, Kina og Japan.

innovationcentreseoul1

Hvordan oplever du det, at være kvindelig leder i en mandsdomineret arbejdskultur?
Som ’foreigner’ i Korea, og endda som medarbejder på en ambassade, bliver man ikke målt efter den samme målestok som koreanere. Så man kan ikke sige, at jeg lider under fordomme eller kønsdiskrimination direkte. Selvfølgelig har jeg oplevet at mandlige ledere i koreanske virksomheder er blevet forbavset når jeg har udtalt mig om noget med en vis tyngde, eller vist at jeg havde viden på et bestemt teknologiområde. Men generelt har jeg oplevet stor åbenhed og velvilje, også fordi vi kom som et nyt initiativ; ingen andre lande har et dedikeret innovationscenter, og det har givet respekt.

Hvordan ser situationen ud i Sydkorea, hvis vi snakker om kvinder, karriere og iværksætteri generelt?Korea er det OECD land med længst arbejdstid, ca 2300 timer årligt, mod Danmarks ca 1600. Uddannelsessektoren og arbejdsmarkedet er ekstremt kompetitivt, og herudover er der næsten ingen offentlige børnepasningstilbud, hvilket alt sammen betyder at kvinder ikke får mange chancer på jobmarkedet. Et udbredt (mandsdomineret) hierarki på arbejdspladserne, er heller ikke fremmende for kvinders karrieremuligheder. Pt er ca 50 % af kvinderne i arbejdsstyrken beskæftiget, langt efter den danske beskæftigelsesprocent som er på omkring 70*.

*Reference

En udpræget ‘Tiger Mom’ kultur, hvor kvindernes opgave i familien er at sikre at børnene klarer sig perfekt i skolen, får den allermest intensive undervisning, og dermed sikrer sig en plads på et af de prestigiøse universiteter, betyder også at det er svært for kvinder at bryde ud af kønsrollemønstret. Især hvis de føler at det sker på børnenes bekostning i et land hvor uddannelse er altafgørende.

Det betyder ikke, at der ikke er kvinder som gør karriere. Men det er ofte på trods af eller på bekostning af familien, eller betyder et fravalg af børn.

Indenfor iværksætteri er der sket utrolig meget de sidste 2-4 år. Den nuværende regering har via sin Creative Economy dagsorden skabt gode rammer for iværksætteri, og der er pt et boom indenfor startup og innovation, herunder etablering af fysisk og finansiel infrastruktur. Her er også kvindelige iværksættere, omend de stadig udgør et fåtal. Men det er mere attraktivt end tidligere at skabe sin egen virksomhed, og det betyder også noget for kvinderne. Jeg må dog stadig konstatere at når der er iværksætterkonferencer, Demo Days på de store Seoul baserede inkubatorer, ja, så står der som oftest en ung/yngre mand på podiet.

Hvad er den største udfordring for kvinder i Sydkorea?

At få respekt på arbejdsmarkedet og ikke blive holdt nede af mandlige chefer. At blive opdraget til at vise initiativ og handlekraft!

Hvordan kom I i tanke om at ville promovere kvindelige iværksættere fra Danmark?
Fordi der er stort fokus på iværksætteri og innovation i Korea, og den nuværende præsident endda selv har sagt at alle skal kunne komme ind fra gaden med en god ide og skabe en virksomhed – selv husmoderen! Det siger noget om, hvordan toppen af samfundet ser på kvinder stadigvæk. Og det ville vi gerne prøve at belyse med vores lille-bitte initiativ.

Jeg ser det som en start;

Meningen er at vi skal bruge nogle kræfter på at finde de gode eksempler i Korea og lære mere om, hvad de har gjort. Målet er at få arrangeret en konference, round table, entrepreneurship-festival eller et andet initiativ, der sætter spot på kvinder som iværksættere.

 

Indtil videre er 7 af de 8 danske, kvindelige iværksættere (og iværksætter-teams) blevet interviewet, og du kan læse med her (på engelsk), hvis du vil blive lidt klogere på, hvordan kampagnen har kørt:

  1. Camilla Lastein, Lix Technologies
  2. Sara G. Brodersen, Deemly
  3. Gitte Ellegaard & Cecilie Andreasen, Book’n’Wash
  4. Louise Ferslev, MyMonii
  5. Vibeke Nygaard & Camilla Kuus, AGURK
  6. Pernille Ravn Jakobsen
  7. Nanna Aude & Stine Kjær, NaturAgenturet
  8. Jane Ulsøe og Nanna Ulsøe, CanvasPlanner (to be announced)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *