Netværk

Facilitering af netværk

Facilitering er et flittigt ord i disse tider; procesfacilitering, grafisk facilitering, konfliktfacilitering, faciliterende ledelse – og i Ladies First taler vi om netværksfacilitering. Men…

Læs mere