Vælg din chef med omhu!

Sara Trier er Salgs- og Marketingchef hos Musikkens Hus i Aalborg, og så er hun en af de to spændende oplægsholdere til vores første netværksmøde i Aalborg onsdag 29. april hos BDO. Her sætter vi fokus på kvinder, karriere og netværk, og vi har på forhånd stillet Sara et par spørgsmål om hendes tanker og erfaringer med netop karriere og netværk – læs med her!

Hvad betyder karriere for dig?
Karriere som sådan betyder ikke det store for mig. Om det går ligeud, opad eller sidelæns er ikke så vigtigt. Jeg har aldrig lavet en egentlig karriereplan. Men det betyder noget, at jeg har et spændende og udfordrende arbejde og er sammen med ligesindede mennesker. Arbejdet skal være tilpas udfordrende til, at jeg har mulighed for at lykkes med mængden og sværhedsgraden af opgaverne, og omgivelserne skal være rare og sjove at være i, så det giver mening at bruge det meste af min vågne tid sammen med kolleger, chefer og samarbejdspartnere. Redskaberne til at få en karriere, er måske at være bevidst om ens kompetencer, potentiale og egenskaber – og så bruge de kort man har på hånden til at virke og blive lidt bedre dag for dag. Og at turde, ikke mindst.

 Det er relationerne længst fra dig i netværket, som er de stærkeste kort i dit netværk.

Hvornår har du haft allermest brug for dit netværk?
I alle mulige tænkelige (og utænkelige) situationer gør jeg brug af mit netværk. Om det er til opsøgende salg, jobsøgning- og -besætning, forespørgsler, korte undersøgelser og vidensdeling. Netværk er vildt godt – og især brugbart når medlemmerne i netværkene har forskellige kompetencer og baggrunde. Så sker der noget. Det er lidt svært at pege på én episode, hvor jeg har haft allermest brug for mit netværk. Det er lidt ligesom Google – servicen fungerer bedst når der både stilles viden til rådighed og spørges ud i netværket! Og lidt ligesom engagement score på facebook – folk vil gerne engagere sig hvis det på en eller anden måde er relevant eller oplægget er lavet på en måde så det appellerer til dem. Generelt, så handler netværk også om at bidrage til fællesskabet. Det er relationerne længst fra dig i netværket, som er de stærkeste kort i dit netværk.

De bedste arbejdspladser er  dem, hvor vi har haft en ånd og idé om at være vigtige og en del af noget større. Det afføder indlevelse og engagement. Det er dygtig ledelse, så vælg din chef med omhu.

Hvad er den vigtigste erfaring du har gjort dig i dit arbejdsliv?
Jeg har gjort mig mange nyttige erfaringer. Det er f.eks. enormt vigtigt hvilke første job(s), man lander i. Det udstikker mange gange en slags løbebane med nogle muligheder og auto-fravalg. Så her skal der bruges lidt krudt på at vælge noget, der passer til ens temperament og interesse. Dernæst er det også vigtigt at bruge tid på jobbet. I mit første job havde vi en arbejdskultur, hvor vi både havde det rigtig sjovt og arbejdede rigtig meget. Det passede mig godt dengang og har sidenhen åbnet nogle døre fordi det gav en god arbejdsmoral. Og så er der det der med, at være en del af noget større. De bedste arbejdspladser er  dem, hvor vi har haft en ånd og idé om at være vigtige og en del af noget større. Det afføder indlevelse og engagement. Det er dygtig ledelse, så vælg din chef med omhu.

Vi har også interviewet vores anden oplægsholder Marianne Vagn Pedersen, og du kan læse hendes svar i dette blogindlæg.

2 Comments

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *