Anne Kathrine Vindvad Kristensen

Kurset har favnet os hver især i vores proces, og gjort opmærksom på, at der ikke er et facit. Synes generelt at kursusmateriale har været super godt sammensat og formuleret. Q&A-delen var involverende og en god drivkraft.