A-kasser for selvstændige

Blog

19. september 2018
| Selvstændig

A-kasser for selvstændige

At springe ud som iværksætter er et stort skridt for alle. Inden man træder ud i det ukendte, er det en god idé at sikre sig selv økonomisk, hvis iværksætterlivet nu ikke går som man håbede på. Derfor har Samlino.dk lavet en a-kasse-guide til nuværende og kommende selvstændige og iværksættere. Indeholder affiliate-link fra Samlino.dk

 

 

A-kasser for selvstændige

Lovændring per 1. oktober 2018
Per 1. oktober 2018 indtræder nye dagpengeregler, som ændrer de nuværende regler drastisk. Den nye lovændring er heldigvis gode nyheder for selvstændige i Danmark, da man får nogle klarere krav og de samme vilkår, som lønmodtagere har. Ud over de mange ændringer i de basale regler, så er der også flere små vedtægter, som er interessante for iværksættere.

Eksempelvis kan man opstarte en ny virksomhed som bibeskæftigelse mens man er på dagpenge - dog først seks måneder efter man lukkede sin forrige virksomhed. De timer, man bruger på at arbejde i virksomheden, bliver fratrukket ens dagpenge. Den nye lovændring er altså en forbedring for virksomhedsdrivende og kommende iværksættere.


Betingelser for at modtage dagpenge
Inden man træder ind i iværksætterlivet er det vigtigt, at man har fået meldt sig ind i en a-kasse, så man kan få dagpenge, hvis det skulle gå galt. Der er nogle betingelser man skal opfylde, før man er berettiget til at få dagpenge:

  • Man skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år.
  • Man skal være registreret hos jobcenteret som jobsøgende.
  • Man skal opfylde et vist indkomstkrav, hvis man er nyledig. Det betyder, at man inden for de seneste 3 år skal have haft en vis indtægt.
  • Man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Disse betingelser har været de samme i mange år, og de skal overholdes, hvis man skal være berettiget til at modtage dagpenge. Derudover har man som selvstændig to muligheder for at optjene dagpengeret.


Sådan optjener man dagpengeret som selvstændig
Først og fremmest skal man opfylde det normale indkomstkrav, der ligeledes gælder for lønmodtagere.

Det er et krav, at et medlem, der er fuldtidsforsikret, har haft en indkomst på mindst 228.348 kr. i løbet af de seneste 3 år for at være berettiget til at modtage dagpenge. Ved denne optjeningsmetode kan man højst medregne 19.029 kr. per måned.

Den selvstændige virksomheds overskud divideres med antal måneder i virksomhedens regnskabsår, og på den måde får man overskuddet omregnet til måneder. Det er ligegyldigt på hvilket tidspunkt overskuddet er fremkommet i løbet af regnskabsåret.

 

Hvis man ikke opfylder det ovenstående optjeningskrav, kan man optjene dagpengeretten udelukkende på baggrund af den selvstændige virksomhed. Her skal indtægten være på 228.348 kr. over en optjeningsperiode på 5 år. Det betyder, at der skal være et skattemæssigt overskud på ca. 50.000 kr. pr. år i gennemsnit over de seneste 5 år. Ved denne metode er der intet maksimumbeløb på, hvor meget man kan medregne pr. måned.

Den nye dagpengelovgivning, som Folketinget vedtog i november 2017, påvirkede altså dagpengereglerne gevaldigt for selvstændige og kommende iværksættere. Det er vigtigt, at man finder den rette løsning til sine personlige behov. Det kan gøres ved at sammenligne a-kasser på Samlino.dk.

Lovændringens mest væsentlige punkter
Herunder er lovændringens mest væsentlige punkter samlet, så du kan få et overblik over de nye regler:

  1. Der er primært fokus på personens aktivitet i stedet for personens status som selvstændig eller lønmodtager.

Det betyder, at det er personens aktiviteter, der defineres som lønmodtager eller selvstændig, og ikke personen selv, som det tidligere har været. Loven bliver altså rettet i henhold til skattesystemets praksis.

  1. Man optjener dagpenge som en sum af al A- og B-indkomst samt overskud i en selvstændig virksomhed.

Det betyder, at hvis man som person både har en selvstændig virksomhed og lønarbejde, så kan begge benyttes til at optjene retten til dagpenge.

  1. Dagpengesatsen beregnes som en sum af al A- og B-indkomst samt overskud i selvstændig virksomhed.
  2. Definitioner på hoved- og bibeskæftigelse bliver baseret på objektive kriterier i stedet for en tilfældig sagsbehandlers skøn.

Det er meget vigtigt, at selvstændiges hoved- og bibeskæftigelse nu bliver baseret på nogle fastsatte rammer. Det medfører en øget tryghed for virksomhedsejere og kommende iværksættere, da man ikke længere er afhængig af enkeltpersoners beslutninger.

 

Andre ting, man skal være opmærksom på

  • Man kan højst få 90% af sin tidligere indtægt i dagpenge.
  • Dagpengesatsen for medlemmer, der udelukkende har indtægt fra en selvstændig virksomhed, beregnes som et gennemsnit af de 2 år, der har det højeste skattemæssige overskud ud af de seneste 5 afsluttede regnskabsår, før man blev ledig.

Det er vitalt for spirende iværksættere og selvstændige at have et sikkerhedsnet, så man altid er sikret økonomisk, hvis iværksætterdrømmen brister. Derfor; opret dig i en a-kasse, så du er klar til dit iværksætter-eventyr!