Blog

31. august 2020
| Portræt

Jeg er stor fortaler for at fremhæve flere kvindelige rollemodeller i fra erhverv, der traditionelt har været betegnet som mandefag.

Christiane Nico Jensen-Haarup er 58 år, diplomingeniør fra fra Københavns Teknikum og har arbejdet som udviklingsingeniør, som salgsingeniør og blev efterfølgende selvstænding i egen virksomhed, Key7, der sidenhen er blevet til Trusted A/S, som hun i dag er medejer af.

Christiane er opvokset i Danmark, Tyskland og Schweiz og kommer fra et hjem med kunst og kultur, langt væk fra teknikkens forunderlige verden. Christiane er stifter af den virksomhed, hvor hun i dag arbejder som teknisk direktør (CTO), er medejer og bestyrelsesmedlem. Hun er gift og forælder til 3 voksne børn. Fritiden bruger hun på at bygge og renovere hus, være amatørastronom, fotograferer og spiller trommer i et rock & blues band. 

Ladies First skaber og fremviser alsidige, kloge og inspirerende kvindeportrætter inden for emnet arbejdsliv. Derfor er dette portræt af en kvinde, som fællesskabet i Ladies First selv har nomineret og fremhævet - læs med her. 

Hvad optager dig lige nu inden for dit arbejdsliv?

At strømline vores udviklingsafdeling og produktion så den bliver fuldt skalerbar mhp på at optimere arbejdsglæden, effektiviteten og at geare udviklingsafdelingen til fremtidig vækst.

Hvilke betydningsfulde valg har du truffet i dit arbejdsliv?

Efter at have ledet virksomheden i 15 år var det en god beslutning afgive majoriteten og med de nye midler og kompetencer at give roret til en dygtig administrerende direktør. Det gav en bedre udnyttelse af mine evner og virksomheden er blevet ledet med bedre indsigt i fremtidig udvikling.

Hvad er du særligt god til?

Min tekniske baggrund giver mig evnerne til at kunne sætte mig ind i tekniske udfordringer og muligheder og jeg har det godt med at koordinere projekters enkelte opgaver. Mine kollegaer i udviklingsafdelingen er pt alle mænd og jeg er god til at tilføje miljøet en ekstra dimension med mit kvindelige sind. Det er aldrig kedeligt og vi udfordrer hinanden både fagligt og menneskeligt.

Det er min klare opfattelse at der blandt mænd generelt er en langt større konkurrence, og det bremser en vidensdeling ('jeg kan selv'/'jeg ved bedst selv'/'jeg skal vise, at jeg er bedste' etc.) Denne holdning oplever jeg langt mindre udpræget blandt kvinders fællesskaber, der i højere grad er åbne for at hjælpe andre.

Hvilke konkrete succeser og udfordringer har du haft i dit arbejdsliv?

Professionelt: Med mine valg om at trække mig fra stillingen som direktør, at satse på et meget smalt marked, aldrig at afvige fra dydens smalle sti, altid være ordentlig og kvalitetsbevidst så er det lykkes at skalere virksomheden fra at være en lille ’garagevirksomhed’ til en velanset industrivirksomhed, som i dag sælger state-of-the-art IoT enheder til hele verden.

Personligt: Det er lykkes at bibeholde min stilling, mine interessante opgaver og respekten om min person på trods af min radikale transition til kvinde.

Hvad har netværk og fællesskaber bidraget med i dit liv, både arbejdsmæssigt og privat? 

Jeg har aldrig været god til at dyrke netværk. Indtil for få år siden har jeg primært ageret introvert og først i de senere år har fællesskaber fået betydning. Især har jeg interesse i fællesskaber for kvinder og for LGBT, hvor det for begge gælder at samfundet kan udvikle sig til det bedre. Jeg er nået til et stadie i livet, hvor jeg i mindre grad søger støtten, men i højere grad evner og interesserer mig for at være den motiverende og givende.

Hvordan kan vi alle blive endnu bedre til at løfte hinanden i arbejdslivet?

Jeg er stor fortaler for at bruge kvindelige rollemodeller i markedsføringen af erhverv, som traditionelt har været betegnet som mandefag. Det er rollemodellerne som de unge mennesker ser op til og gerne vil spejle sig i og derfor er det vigtigt at især STEM-fagene bliver markedsført som super interessante – også for piger der gerne vil have familie og børn. Jeg har et fantastisk spændende job og kan undre mig over at ikke flere kvinder har fundet vej hertil.

Da jeg var ung og skulle vælge erhverv tænkte jeg på at blive astronom, men alle astronomer jeg kunne læse om var gamle mænd i tweedjakker og tilsyneladende uden et socialt liv. Jeg kunne ikke spejle mig i dem så jeg valgte et andet erhverv. Når først vi er i erhvervslivet så er det vigtigt at vi kan føle et fællesskab (at være sammen med andre kvinder), og derved skabe grundlaget for en tryg og inspirerende faglig udvikling og vidensdeling.

Det er min klare opfattelse at der blandt mænd generelt er en langt større konkurrence, og det bremser en vidensdeling (jeg kan selv og jeg ved bedst selv og jeg skal vise at jeg er bedste etc.) Denne holdning oplever jeg langt mindre udpræget blandt kvinders fællesskaber, der i højere grad er åbne for at hjælpe andre. 

Da jeg var ung og skulle vælge erhverv tænkte jeg på at blive astronom, men alle astronomer jeg kunne læse om var gamle mænd i tweedjakker og tilsyneladende uden et socialt liv. Jeg kunne ikke spejle mig i dem, så jeg valgte et andet erhverv.

Hvis du vidste, hvad du i dag ved om arbejdslivet, hvad havde du så fortalt dig selv, da du var helt ny på arbejdsmarkedet?

Så ville jeg have kigget mig selv dybt i øjnene og insisteret på at få flere ind i virksomheden selvom det ville koste ejerandele. Kompetencer betyder langt mere end ejerandele fordi vækstmulighederne langt overstiger det som ejerandelen reduceres. Desuden er det sjovere og mindre stressende at deles om ansvar.

Men jeg var et helt andet menneske dengang og mit mindset var ikke til det. Derfor bebrejder jeg ikke mig selv, men jeg taler varmt for det, når jeg møder andre som står i starten af deres liv som nyslået iværksætter.

Hvem har åbnet døre for dig og muliggjort, hvor du er i dag?

Det er der ingen der har men jeg har mødt så mange mennesker jeg har haft glæde af og lært af. Det spænder vidt – lige fra min kone, min første medarbejder (som 20 år efter stadig står ved min side), nogle kunder, enkelte i banken, mine investorer, venner og især dem som igennem tiden har siddet i min bestyrelse.

Hvilken kvinde i dit netværk vil du åbne døren for og lade portrættere på Ladies Firsts blog?

 Astrofysiker Anja Cetti Andersen, som gør et fremragende arbejde med at formidle den svære fysik – især for kvinder. Hun er en ildsjæl, har vundet Rosekjærprisen og gør en kæmpe indsats for at gøre faget interessant for alle.