DAHL Advokatpartnerselskab

Det kræver en kulturændring at bryde med det nuværende mønster

DAHL er et af Danmarks ældste advokatfirmaer med tråde tilbage til 1852. Gennem de seneste år er firmaet løbende vokset i kraft af en række fusioner, ved organisk vækst og især ekspansionen i både København og Aarhus har været en afgørende del af væksten.

Ladies First hylder og fremviser proaktive, inkluderende og initiativrige virksomheder, der er gået forrest i kampen om at skabe bæredygtige arbejdspladser for alle - uanset køn.

Hvem er DAHL?

DAHL er et advokat- og rådgivningsfirma, der er kendetegnet ved at levere advokatydelser på et højt fagligt niveau uden at gå på kompromis med, at rådgivningen skal være handlingsorienteret. Fra kontorer i København, Aarhus, Herning, Viborg og Esbjerg rådgiver mere end 200 medarbejdere – heraf flere end 100 jurister – klienter i hele landet og på tværs af Danmarks grænser. DAHLs vision er at levere værdiskabende, anvendelig og handlingsorienteret rådgivning.

Branchens kvinder

I branchen er der en tendens til, at det er svært at fastholde kvindelige medarbejdere, når karriere skal kombineres med familieliv. Familielivet i en high performance branche som den, DAHL befinder sig i, er ikke altid uproblematisk. Mange arbejdstimer, lange dage og kravet om tilgængelighed er bagsiden af medaljen – og dette arbejder de hårdt på at få vendt til noget positivt.

DAHL har gennemført og planlægger at gennemføre en række initiativer for at sikre god diversitet og gøre det attraktivt for kvinder at gøre karriere i virksomheden. Der er flere karrieveje, stor fleksibilitet og højt til loftet. De har blandt andet arrangeret en kvinde-dag, hvor virksomhedens kvindelige jurister var inviteret til at deltage i et 2-dages seminar på Hotel Vejlefjord, hvor fokus var at være kvinde i advokatbranchen. Virksomheden gør en indsats for aktivt at forstå, hvilket ønsker og behov kvinderne i branchen har. Alt dette for at tiltrække og fastholde de bedste. Med et initiativ som kvinde-dagen søger de at få indsigt i ønsker og behov blandt andet via involvering, dialog og sparring om konkrete emner. Anette Kusk, advokat og partner i DAHL, oplevede at der blev taget godt imod initiativet.

Jeg oplevede et stort engagement på tværs af anciennitet, og jeg tror på, at arrangementet har været med til at nedbryde barrierer og knytte relationer på tværs af afdelinger og geografi. - Anette Kusk, advokat og partner i DAHL.

DAHL tror på, at dialog, feedback og coaching frem for skabeloner og systemer gør en forskel, hvilket gælder både for deres partnere og medarbejdere. De ved, at der skal to til ledelse. Kompetent ledelse fordrer også følgeskab – og ledelse er ikke kun noget, man udøver, men også noget man efterspørger. I DAHL er der derfor en forventning om, at medarbejderne stiller krav. Samtidig ved de, at mennesker er forskellige, og at alle har uforløste potentialer. De har derfor løbende fokus på at få medarbejdernes karriereplaner tilrettelagt, så de matcher begge parters ambitioner. Virksomheden har fokus på synliggørelse af dels de forskellige karrieremuligheder, de tilbyder i DAHL, og dels de muligheder der er for at få familieliv og karriere til at gå op i en højere enhed.

De tilbyder desuden at betale for, at deres medarbejdere løbende dygtiggør sig og blandt andet bliver en del af forskellige netværk, hvor blandt andet udvikling og faglig sparring er i højsæde. Eksempelvis har de en medarbejder, Sofia Langhoff Gøgsig, som er medlem af Ladies:Work. Netværk som dette er med til at give blod på tanden i forhold til at opnå, hvad de vil med deres arbejdsliv, skabe øget motivation osv.

Når en lille ny kommer til verden

Barsel er et emne for sig, hvor de tillige har stort fokus. De har mange dygtige unge kvinder ansat, og mange af disse vælger på et tidspunkt i karrieren at få børn. I den forbindelse har de en række tiltag og flere i støbeskeen, hvortil målet med disse er at fastholde kvinder i branchen efter endt barsel.

DAHL opfordrer blandt andet til intern sparring med kolleger, som selv har stået i samme situation – dette arbejde skal formaliseres endnu mere i den nærmeste fremtid. Derudover har de fokus på, at der i løbet af barselsperioden opretholdes mulighed for tæt kontakt med kolleger og eventuelt klienter, alt efter hvad den enkelte ønsker og har overskud til. Derudover har de et re-onboarding-forløb efter endt barsel, hvor alle medarbejdere, der kommer retur efter barsel, inviteres til forventningsafstemning og behovsafdækning inden opstart. Dette gør de, fordi de er klar over, at et lille nyt familiemedlem kan være med til at ændre hverdagen og prioriteterne.

En af de kvinder i DAHL, der for nyligt er blevet mor, er Sofia Langhoff Gøgsig. Hun fortæller, at hun elsker sit arbejde som certificeret IT-advokat, men hun har også altid vidst, at hun ville stifte familie. Hun understreger, at det kan være en udfordring at få karriere og familieliv til at gå op, når man arbejder i en high performance-branche - og at det netop derfor er vigtigt for hende at arbejde på et advokatkontor som DAHL, der italesætter udfordringen og arbejder aktivt med den.

Jeg mener, at vi gennem åbenhed kan sikre en god kultur, der vil gøre det nemmere at fastholde kvinder, når de har stiftet familie. Det er vigtigt, at både partnere, ledere og medarbejdere har fokus på udfordringen. Det kræver en kulturændring at bryde med det nuværende mønster, hvor en del kvinder søger væk fra branchen, når de har stiftet familie. - Sofia Langhoff Gøgsig, certificeret IT-advokat i DAHL.

En tydelig effekt

DAHL ser en positiv effekt blandt medarbejderne, som tager godt imod de forskellige initiativer og selv bidrager til den videre udvikling heraf. De oplever, at der blandt andet med de skræddersyede karriereforløb bliver der sat ord på, hvad de forskellige karrieretrin indeholder, og hvor der kan være indsatsområder. Anette Kusk uddyber: "Vores erfaring er, at når vi får italesat dette, bliver det nemmere at kombinere arbejdet med familielivet."

Sofia Langhoff Gøgsig udtaler, at det som medarbejder er meget vigtigt at føle sig værdsat og inkluderet. Hun mener, at forventningsafstemning blandt andet er med til at sikre netop dette, og at de individuelle karriereplaner hos DAHL derfor er så essentielle. Hun påpeger, hvordan hun og hendes kollegaer har forskellige ønsker til kombinationen af karriere og familieliv, som sjældent passer ned i prædefinerede kasser.

Sofia er glad for at arbejde et sted, hvor der er højt til loftet og med alle muligheder åbne - hos DAHL handler det blot om at tage dem. Hun har været på efteruddannelse i England finansieret af DAHL, ligesom de har finansieret hendes medlemskab af Ladies:Work. Hun udtaler, at Ladies:Work "...for mig er både netværk og personlig udvikling, sparring og vidensdeling. Derudover har jeg mødt en masse kvinder forskellige steder i deres arbejdsliv og karriere, hvilket har bidraget med perspektiv til min karriere."

Jeg føler mig værdsat hos en virksomhed, der har lyst til at investere i mig både fagligt og personligt. Det er et sted, jeg har lyst til fortsat at udvikle mig. - Sofia Langhoff Gøgsig, certificeret IT-advokat i DAHL.

Hvad vil fremtiden bringe i DAHL?

Anette Kusk fortæller: "Vi vil arbejde mere aktivt med karrierementorer med særligt fokus på, at flere kvindelige jurister øjner muligheden for skabe det arbejdsliv, de drømmer om i DAHL – hvad end det er som specialistadvokat, associeret partner eller som indehaver. Desuden ønsker vi at understrege for vores kvindelige medarbejdere, at det er muligt at arbejde mindre i en periode, uden at det får konsekvenser for karrieremulighederne på den lange bane. Eksempelvis har vi en kvindelig juniorpartner, der nu er på barsel med sit tredje barn."

Anette Kusk fortæller, at det over de næste tre år er ambitionen, at DAHL skal arbejde endnu mere med de såkaldte ”bløde værdier”. At det skal være muligt at få familie og karriere til at gå hånd i hånd i DAHL. Hun uddyber: "Vi vil sætte øget fokus på fleksibiliteten, så kvinderne kan få familie og karriere til at gå hånd i hånd – og desuden skabe øget fleksibilitet i forhold til indslusning på arbejdspladsen efter endt barsel."

Hos DAHL ønsker man at formalisere flere initiativer i forhold til barsel. De vil samtidig stå for facilitering af ”DAHL Mødregruppe/barselsgruppe”, hvor de medarbejdere, der er på barsel, mødes én gang om måneden.

DAHL råder andre virksomheder til at hoppe med på bølgen

Diversitet og inklusion er en udfordrende agenda for mange virksomheder. Ved at fokusere på bestemte, få problemstillinger og definere konkrete visioner og målsætninger bliver udfordringerne lettere at adressere. Elefanten skal med andre ord ”spises i små bidder”. DAHLs anbefaling er, at diversitet og inklusion gøres eksekverbart ved at afgrænse og vælge få mål samt definere klare visioner for, hvordan succes ser ud, og så inddrage organisationen i at tage ejerskab til initiativer, der bidrager til forandringerne.

To gode råd fra DAHL, hvis din virksomhed skal tage hul på diversitetsagendaen:

  1. "I DAHL oplever vi stor interesse for de initiativer, der inddrager og involverer kvinderne i organisationen i at skabe optimale rammer for at gøre karriere i advokatbranchen. Det er afgørende, at det er kvinderne selv, der er med til at skabe rammerne og beskrive succeskriterierne for en attraktiv arbejdsplads og karriere."
  2. "Advokatbranchen er kendt for at tilbyde udfordrende karrieremuligheder, ofte med en stor arbejdsindsats som en forudsætning for at opnå ekstraordinære resultater. Derfor tilbyder DAHL en høj grad af fleksibilitet i arbejdstid og -sted for alle medarbejdere, så hverdagen lettere kan tilpasses både den professionelle karriere og privatlivet. Ved at tilbyde både fleksible arbejdsforhold, men også moderne samarbejdsmodeller, der bedre sikrer en fælles udnyttelse af kompetencer på tværs af teams og afdelinger, sikrer vi det bedste grundlag for kombinerer en udfordrende karriere med et godt privatliv."