Blog

17. maj 2021
| Portræt

"Det har givet ro for mig at vide, at jeg ikke kan alt og ikke ved alt, og den tankegang giver jo i virkeligheden plads og rum til andre. En arbejdsplads er et fællesskab, hvor alle skal opleve sig succesfulde og gå hjem med en oplevelse af at have lært noget og bidraget meningsfuldt."

Helle Hende Stærmose er 52 år og Generalsekretær i De Grønne Pigespejdere. Hun er ikke bange for at indrømme, at hun ikke kan udfylde alle opgaver på arbejdspladsen - i stedet mener hun, at vi skal række ud og løse dem i fællesskab. 

Helle tror desuden på, at ligestilling starter i børneværelset, og det er den filosofi, som sammen med empati og evnen til perspektivskifte og samarbejde udgør De Grønne Pigespejderes DNA. 

 

Find Helle her: 

LinkedIn

De Grønne Pigespejdere

GIRLS ACT

 

Læs hendes portræt til Ladies First herunder!

 

Ladies First fremviser alsidige, kloge og inspirerende kvinder i arbejdsliv. Derfor er dette portræt af en kvinde, som fællesskabet i Ladies First selv har nomineret og ønsker at hylde.

Hvad optager dig lige nu inden for dit arbejdsliv?

At få dagsordensat, at ligestilling og lige muligheder starter i børneværelset. Og er tæt knyttet til de kompetencer, som morgendagens ledere skal besidde for at lykkes - ikke blot med ligestilling, men med at skabe en bæredygtig verden. Det handler blandt andet om empati, evnen til perspektivskifte og at kunne samarbejde. Alt sammen en del af De Grønne Pigespejderes DNA.

Hvilke betydningsfulde valg har du truffet i dit arbejdsliv?

Mit første lederjob var et vildt skud ind på det kommunale beskæftigelsesområde. Helt ærligt så passede mine værdier slet ikke til den måde, beskæftigelsesindsatsen var organiseret på. Hovedopgaven bestod i at få mennesker stoppet ned i den ”rigtige” kategori.

Men jeg lærte en meget vigtig ting, jeg har taget med videre: Organisationens værdisæt skal matche mit menneskesyn – ellers trives jeg ikke, og så kan jeg heller ikke få andre til at trives. Det valg har haft afgørende betydning for, hvor jeg har arbejdet og ikke mindst hvordan. Jeg vil gå hjem hver dag med en følelse af at have lært noget og flyttet nogen.

Hvad er du særligt god til?

At samle selv meget forskellige mennesker og organisationer om én sag. Og få os til sammen at handle på et reelt vidensgrundlag – jeg er virkelig dårlig til at arbejde med fri synsning.

Grundlæggende skal vi være meget bedre til at stille os til rådighed for hinanden. Dele ud af vores viden, stille vores netværk til rådighed og åbne dørene - også for dem, der ikke ligner os selv. Man skal simpelt hen ikke gå og fedte mit sit netværk eller viden.

Hvilke konkrete succeser og udfordringer har du haft i dit arbejdsliv?

Jeg har en rimelig crazy uddannelsesmæssig baggrund, der nærmest var prædestineret til at føre mig et bestemt sted hen. Det blev overhovedet ikke sådan. Jeg har faktisk aldrig brugt min uddannelse direkte i en stilling. Det var en udfordring især i mit første lederjob, fordi jeg på kort tid skulle kunne lede andre på et område, jeg ikke havde en faglig kompetence indenfor. Jeg løb virkelig hurtigt! Og lærte lige så hurtigt hvad, jeg var god til og hvor, jeg kunne og skulle overlade den faglige dømmekraft til andre.

Det har givet ro for mig at vide, at jeg ikke kan alt og ikke ved alt, og den tankegang giver jo i virkeligheden plads og rum til andre. En arbejdsplads er et fællesskab, hvor alle skal opleve sig succesfulde og gå hjem med en oplevelse af at have lært noget og bidraget meningsfuldt. Dét lærte jeg tidligt i mit arbejdsliv.

Hvad har netværk og fællesskaber bidraget med i dit liv, både arbejdsmæssigt og privat?

Især de uformelle netværk, jeg indgår i, bidrager til, at jeg får tjekket nogle holdninger og idéer af. Mit netværk spænder meget bredt fra mennesker i omsorgssektoren til finansverdenen, som bestrider stillinger fra administrerende direktør til kvindesagsforkæmper. Det er vigtigt for mig at bevare nysgerrigheden og kunne se et problem fra flere perspektiver.

Det handler både om et personligt og bevidst valg om at netværke med nogle, der ikke står lige foran min hoveddør. Og organisatorisk at åbne dørene, eksempelvis ved nyansættelser. At åbne blikket for ansøgere, der kan tilføre noget nyt, vi ikke har hos os i forvejen.

Som mentor for kvinder med indvandrerbaggrund har jeg delt ud af mine erfaringer og netværk og samtidig selv vundet nye indsigter.

At netværke er, for mig at se, både at give og få. Man skal ikke være nærig med sit netværk.

Personligt har jeg altid én at ringe til, som jeg kan tale med om en given problemstilling, hvor jeg er sikker på at få et svar, jeg ikke selv kunne have fremtænkt. Men som gør mig klogere og minder mig om vigtigheden af at kunne skifte perspektiv.

Hvordan kan vi alle blive endnu bedre til at løfte hinanden i arbejdslivet?

Grundlæggende skal vi være meget bedre til at stille os til rådighed for hinanden. Dele ud af vores viden, stille vores netværk til rådighed og åbne dørene - også for dem, der ikke ligner os selv. Man skal simpelt hen ikke gå og fedte mit sit netværk eller viden.

Jeg ville sige til mit yngre jeg, at der er ingen af os, som kan det hele. At det faktisk er en styrke at give slip og overlade ansvaret til andre. Og at hvis noget føles forkert, så ER det forkert. 

Hvis du vidste, hvad du i dag ved om arbejdslivet, hvad havde du så fortalt dig selv, da du var helt ny på arbejdsmarkedet?

Jeg ville sige til mit yngre jeg, at der er ingen af os, som kan det hele. At det faktisk er en styrke at give slip og overlade ansvaret til andre. Og at hvis noget føles forkert, så ER det forkert.

Hvem har åbnet døre for dig og muliggjort, hvor du er i dag?

Der er mange! Men blandt andet en tidligere leder, som inviterede mig med i et politisk netværk, der i den grad har beriget og udfordret mig.

Hvilke tre værdier er vigtige for dig i dit arbejdsliv?

Tillid, mod og nysgerrighed.

Hvilken kvinde i dit netværk vil du åbne døren for og lade portrættere på Ladies Firsts blog?

Nadja Lind Bøgh, medarbejderrepræsentant i Arbejdernes Landsbanks bestyrelse. Ret ung, temmelig skarp, stort ansvar – og valgt til posten, ikke udvalgt. Kvinde på vej.