Blog

3. marts 2021
| Portræt

"Netværk og fællesskaber er altafgørende. Jeg har særligt under Corona fundet ud af, hvor meget jeg har behov for at se, møde, tale med og udvikle ting sammen med andre. Jeg er ikke et alene-menneske, men dybt afhængig af relationer. Jeg er en netværker og elsker at lytte til og lære af andre."

 

Helle Søholt er 48 år, Arkitekt m.a.a., M. Arch., Master Management Dev og CEO & Founding Partner I arkitekt- og byplanlægningsfirmaet Gehl.

Læs hendes portræt til Ladies First herunder.

Find Gehl her: 

Gehl, LinkedIn

Gehl, Instagram

Find Helle Søholt her: 

Helle Søholt, LinkedIn

 

Ladies First fremviser alsidige, kloge og inspirerende kvinder i arbejdsliv. Derfor er dette portræt af en kvinde, som fællesskabet i Ladies First selv har nomineret og ønsker at hylde.

Hvad optager dig lige nu inden for dit arbejdsliv?

Jeg er optaget af de mange forandringer, der som en kædereaktion er sat i gang i 2020. Vi er blevet kastet ud i nye måder at arbejde på, være sammen på og kommunikere. Vi har i Gehl skullet finde nye løsninger på alt fra Covid-tests i offentlige rum, til genåbningsstrategier og omlægning til digital dataindsamling- og behandling. Samtidig er vi og vores kunder blevet mindet om vigtigheden af helt basale menneskelige behov som samværet med andre, adgang til grønne rum, muligheden for at bevæge sig frit, ren luft og tilliden til demokratiske processer, som alle er kerneleverancer i alle projekter i Gehl.  

Hvilke betydningsfulde valg har du truffet i dit arbejdsliv?

Jeg har mest af alt turde tage chancer og mulighederne, når de bød sig - lige fra etablering af virksomhed til når jeg har mødt spændende mennesker, jeg enten kunne tilbyde ansættelse eller samarbejde. Jeg har ikke haft alle svar på forhånd, men er vokset gennem relationer og netværk.

 Hvad er du særligt god til?

Jeg er en naturlig koordinator og kommunikator og er god til at se muligheder og kompetencer hos andre. Jeg er god til at strukturere processer og sætte rammer, men også til at give folk muligheder for selvledelse gennem inspirerende mål og formål. 

 

Jeg er en naturlig koordinator og kommunikator og er god til at se muligheder og kompetencer hos andre. Jeg er god til at strukturere processer og sætte rammer, men også til at give folk muligheder for selvledelse gennem inspirerende mål og formål.

Hvilke konkrete succeser og udfordringer har du haft i dit arbejdsliv?

Jeg er stolt over Gehl som virksomhed. Vi har i dag kontor i København, New York og San Francisco og har arbejde i hele verden. Jeg og min øvrige ledelse har sammensat et fantastisk team. Det har været en utrolig rejse igennem 20 års kontinuerlig udvikling.

Selvfølgelig har der været udfordringer undervejs, lige fra finanskrise og nu Coronakrise, til generationsskifte og diverse administrative udfordringer ved at arbejde i hele verden. Men vi har aldrig manglet ideer til, hvad vi skulle udvikle, og verden i Gehl har på den måde fulgt med udviklingen.

Hvad har netværk og fællesskaber bidraget med i dit liv, både arbejdsmæssigt og privat?

Netværk og fællesskaber er altafgørende. Jeg har særligt under Corona fundet ud af, hvor meget jeg har behov for at se, møde, tale med og udvikle ting sammen med andre. Jeg er ikke et alene-menneske, men dybt afhængig af relationer. Jeg er en netværker og elsker at lytte til og lære af andre.

Da jeg for 8 år siden kastede mig ud i bestyrelsesarbejde, kom invitationerne også gennem netværk, og jeg er dybt taknemmelig for de ekstra læringsrum, jeg har den vej igennem.

Hvordan kan vi alle blive endnu bedre til at løfte hinanden i arbejdslivet?

Jeg har altid været meget imod bagtalere og har langt mere respekt for fortalere! Vi kunne alle løfte hinanden ved at mødes med en 'yes and' tilgang og ved at vise forståelse for andres perspektiv. Hvis du er i tvivl om kompetencer hos andre, så forsøg dig frem, giv plads og støt op. Hvis du er i tvivl om kompetencer hos dig selv eller vejen frem, så spørg og lyt til andre, der er klogere end dig selv. 'Know what you don’t know' og vær aldrig bange for at ansætte folk, der er klogere, hurtigere og bedre end dig selv. 

Vi kunne alle løfte hinanden ved at møde hinanden med en 'yes and' tilgang og ved at vise forståelse for andres perspektiv. Hvis du er i tvivl om kompetencer hos andre, så forsøg dig frem, giv plads og støt op. Hvis du er i tvivl om kompetencer hos dig selv eller vejen frem, så spørg og lyt til andre, der er klogere end dig selv. 'Know what you don’t know' og vær aldrig bange for at ansætte folk, der er klogere, hurtigere og bedre end dig selv.

Hvis du vidste, hvad du i dag ved om arbejdslivet, hvad havde du så fortalt dig selv, da du var helt ny på arbejdsmarkedet?

Jeg er startet som fagperson og ekspert og har samtidigt været leder. Hvis jeg havde haft tiden før, ville jeg have taget en lederuddannelse tidligere i min karriere. Ikke så meget fordi jeg gennem min lederuddannelse fik en masse nye redskaber, men mest af alt fordi jeg fik indsigt i mig selv.

Jeg ville have sagt til mig selv, at jeg skulle huske at lytte til mig selv og ikke altid bruge så lang tid på processer, facilitering og inddragelse, men nogle gange også turde gå endnu hurtigere frem.   

Hvem har åbnet døre for dig og muliggjort, hvor du er i dag?

Først og fremmest har jeg en dyb taknemmelighed til Jan Gehl, som inviterede mig til at etablere virksomheden Gehl i 50/50 samarbejde med ham. Jeg var helt uerfaren og relativt nyuddannet den gang, så det var en kæmpe chance, vi tog sammen og en mulighed for udvikling, han gav mig.

Dernæst har Jesper Nygård en kæmpe plads hos mig, da jeg på hans invitation blev valgt af Repræsentantskabet til Realdanias bestyrelse som sagkyndigt medlem for snart 8 år siden, og siden da har han inviteret mig med i adskillige professionelle og faglige netværk.

Hvilken kvinde i dit netværk vil du åbne døren for og lade portrættere på Ladies First's blog?

Pernille Andersen, https://www.linkedin.com/in/pernille-andersen360/

Zakia Elvang, https://www.linkedin.com/in/zakiaelvang/

Nina Kovsted Helk, https://www.linkedin.com/in/nina-kovsted-helk-6392ba7/

Anne Louise Sommer, https://www.linkedin.com/in/anne-louise-sommer-a40b365/