Blog

21. juni 2021
| Portræt

Sæt dig ikke ved bordet, tro på at du kan lave dit eget bord. Når du er færdig med at lave dit bord, bygger du et hus og så inviterer du dem til dit bord.

Mica Oh er 46 år og stifter af Danmarks Intersektionelle Højskole. Hun er senior konsulent, foredragsholder og underviser i anti-racisme og intersektionalitet.

Ladies First fremviser alsidige, kloge og inspirerende kvinder i arbejdsliv. Derfor er dette portræt af en kvinde, som fællesskabet i Ladies First selv har nomineret og ønsker at hylde.

Hvad optager dig lige nu inden for dit arbejdsliv?

At etablere DIH i det ønskede format som vi ønsker det. DIH er en højskole, hvor man får mulighed for at kigge ind i fremtiden, og være med til at skabe den. Vi arbejder blandt andet p,å hvordan vi gør højskolen inkluderende, og hvordan vi inkluderer verden ind i højskolen.

Vores vision er at skabe en skole som emmer af intersektionalitet, og strukturen bærer visionen, derfor er det vigtigt at vi hver dag, i DIH, tjekker ind i vores mål, formål og vores handlinger.

Det vigtigste for os er vores fremtidige elever, at de går på en skole som er skabt til dem og ikke en skole som er skabt, fordi der måske er plads til en højskole mere, men fordi der er brug for en institution som grundlæggende er til for de studerende som gerne vil lære andet, end hvad andre højskoler og institutioner kan tilbyde.

Hvilke betydningsfulde valg har du truffet i dit arbejdsliv?

At turde at stifte DIH, og turde ikke at være perfekt og omfavne mine fejl.

Det lyder måske sært, men de vigtigste beslutninger er truffet udfra positionen læringen af mine fejl. Hvor jeg f.eks. ikke længere træffer en beslutning i vrede eller utålmodighed, men hvor beslutninger bliver taget fra læringen af mine fejl og troen på at styrken ligger lige præcis i den følelse af ydmyghed, så jeg har mulighed for at træffe de rette og betydningsfulde beslutninger, når der er brug for det.

Efter jeg fik nedbrudt følelsen og mønstrene i konstant at skulle stræbe efter det perfekte, være komplet fejlfri eller være den “bedste” fordi det blev krævet af mig, der lærte jeg glæden ved at fejle. Fordi i fejlen ligger der en læring, og uden læringen der ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg gør mig selv bedre, uanset hvad jeg foretager mig.

Hvad er du særligt god til?

Hvis at have tålmodighed og at rumme, er noget man kan være særlig god til, så er det jeg er særligt god til. Jeg rummer meget.

Mit liv blev tildelt mig på en måden hvor jeg blev født statsløs ind i denne verden, det har også gjort at jeg igennem livet har skulle tage nogle vigtige beslutninger, så jeg enten kunne passe på mig selv eller slå mig selv ihjel. Jeg lærte i en tidlig alder, at rumme betød ikke kun andre mennesker, men det vigtigste, at rumme mig selv. Så der startede jeg på en lang rejse, som varede et par årtier, hvor kærligheden til mig selv kunne opstå, så jeg kunne rumme og elske andre.

Ellers er jeg ret god til at lave mad.

Efter jeg fik nedbrudt følelsen og mønstrene i konstant at skulle stræbe efter det perfekte, være komplet fejlfri eller være den “bedste” fordi det blev krævet af mig, der lærte jeg glæden ved at fejle.

Hvilke konkrete succeser og udfordringer har du haft i dit arbejdsliv?

Udfordringerne kan jeg ikke tælle, men jeg har overvundet dem og lært af dem. Succeserne det er de hvor jeg ser en udvikling ske, hvor udviklingen er i form af inkludering og mindre undertrykkelse af mennesket.

Jeg glædes ved at flere og flere vil undervises i hvorfor racisme ikke bare er et ord, men en struktur og som har en videnskabelig, faglig og saglig forklaring på hvorfor racisme er en struktur som reelt ikke er gavnlig for nogen, og hvordan vi som mennesker kan nedbryde de mønstre som gør at man kan udøve racistisk adfærd i sprog og handlinger. Og det i sig selv er succes.

Hvad har netværk og fællesskaber bidraget med i dit liv, både arbejdsmæssigt og privat?

Min overlevelse. Uden netværk kan man meget og nå langt, men at sørge for at alle når i land kræver et fælleskab.

Det er vigtigt at vide når jeg læser netværk og fællesskab, så læser jeg ind i hvad det betyder intersektionelt, og der betyder fællesskab community. Hvor community er netværk, fælleskaber, venskaber og familie. Det er stedet hvor man kan være tryg og hvor man ved, at solidaritet bærer relationen.

Det var først i 2018 og 2019 at der reelt var tre personer som udviste mig loyalitet, og hvor et fællesskab dannede sig, og som blev de første grundsten til DIH.

Hvordan kan vi alle blive endnu bedre til at løfte hinanden i arbejdslivet?

Ved at blive undervist i, hvordan man kan implementere og praktisere intersektionalitet i hverdagen, på arbejdspladsen.

At løfte hinanden kræver, at man er villig til  at tage sig selv med i ligningen og udvise sårbarhed, hvis der skal være plads til at forandringer skal kunne ske, og det kan være svært. Fordi vi er opdraget til at være seje, hårde og kunne klare verden, på den seje måde. Stile efter 12 tallet og have “is i maven” til lønforhandlinger og samtidig klare at blive svinet til, for de mindste fejl.

Så ordsproget “at have rundsave på albuerne” giver mening, og det giver også mening at det kan være svært at sætte sig i den form for skrøbelighed, netop fordi vi i igennem strukturen er opdraget til ikke at udvise skrøbelighed eller sårbarhed, heller ikke i arbejdssituationer, hvis “man vil blive til noget”.

Hvis man vil en arbejdsplads som løfter hinanden, så er et kursus i intersektionalitet ikke en dårlig ide.

At løfte hinanden kræver, at man er villig til  at tage sig selv med i ligningen og udvise sårbarhed, hvis der skal være plads til at forandringer skal kunne ske, og det kan være svært. 

Hvis du vidste, hvad du i dag ved om arbejdslivet, hvad havde du så fortalt dig selv, da du var helt ny på arbejdsmarkedet?

Tro på at det umulige er muligt.

Sæt dig ikke ved bordet, tro på at du kan lave dit eget bord. Når du er færdig med at lave dit bord, bygger du et hus, også inviterer du dem til dit bord.

Det bliver hårdt, og mange gange ville du have ønsket den nemme vej. Men du finder ud af at den nemme vej gør dig syg, gør dig svag og gør at du ikke er glad i din hverdag. Den nemme vej, er ikke vejen for dig og des hurtigere du finder ud af det, des hurtigere finder du vejen til frihed og glæden i livet.

Hvem har åbnet døre for dig og muliggjort, hvor du er i dag?

I 2014 blev jeg hjemløs efter partnerbrud, uden job og på integrationsydelse med min søn. Vi var hjemløse i næsten fem år, før jeg fik en bolig som jeg kunne betale.

At være hjemløs er noget af det mest umenneskelige og dyreste jeg nogensinde har oplevet, og hvor min i forvejen PTSD, gik fra PTSD til Kompleks PTSD.

Man kan grine meget af sociale medier men det ændrer ikke at det hjalp mig til overlevelse, hvor en masse mennesker har muliggjort at jeg overhovedet fik noget at spise nogen dage eller hjalp til at jeg ikke sov på gaden, at jeg trods alt kunne holde et liv opretholdt, hvor jeg ikke kun havde ansvar for mig selv, men også min søn.

Mens jeg var hjemløs begyndte jeg at skrive på mit materiale, mest for ikke at blive skør ift. omstændighederne jeg levede under, men også fordi der var brug for at tale om racismen vi dagligt oplever i Danmark.

Alle bøger, artikler, essays og kompendier læst de sidste snart 25 år blev støvet af, og jeg satte mig til tasterne. Taster jeg kunne skrive på fordi en mand ved navn Michael kom med en computer til mit gratis, uden at han vidste at den computer blev mit vigtigste værktøj.

I 2018 får jeg bolig og samme sommer uden en krone på lommen, præsenterer jeg mit kursus til Åsmund Boye Kverneland som åbnede nok den vigtigste dør af muligheder for mig, hvor han lånte mig et lokale så jeg kunne afholde mine kurser.

Siden der har vi haft mange samtaler, hvor han stille og roligt prikkede til mine drømme. Åsmund lyttede til mine drømme, så jeg turde at stifte DIH.

Ingen er vigtigere end andre, dog er menneskene i DIH, de som overtager faklen og fremtidigt muliggør drømmene, ikke kun vigtige for mig, men for rigtigt mange mennesker.

Hvilke tre værdier er vigtige for dig i dit arbejdsliv?

Videnskab, Litteratur - kend de som du står på skuldrene af og udvis ydmyghed, så du har mulighed for at lære, at udvise respekt ikke er et svaghedstegn, men en styrke.

Hvilken kvinde i dit netværk vil du åbne døren for og lade portrættere på Ladies Firsts blog?

I forbindelse med Danmarks 300 år kolonisering af Grønland, og vi i Danmark ved alt for lidt om Grønland, så håber jeg, at Maya Sialuk Jacobsen vil fortælle om sin vej, til hvor hun står idag.