Blog

9. august 2020
| Portræt

Det mest betydningsfulde valg, jeg har truffet er at tage min mavefornemmelse seriøst

Mie Storm er 32 år. Hun har en baggrund som Filosof med speciale i psykiatriske diagnoser og er i dag selvstændig kulturkritisk formidler på Kulturkritisk Forum og mor til to.

Ladies First skaber og fremviser alsidige, kloge og inspirerende kvindeportrætter inden for emnet arbejdsliv. Derfor er dette portræt af en kvinde, som fællesskabet i Ladies First selv har nomineret og fremhævet - læs med her. 

Hvad optager dig lige nu inden for dit arbejdsliv?

Jeg er optaget af at få en offentlig dialog i gang om, hvad det gør ved mennesket at leve et liv i kronisk adskillelse. Fra vores børn, os selv, hinanden og naturen. Jeg oplever en dyb fremmedgørelse, når det kommer til dét at være forbundne - og afhængige af hinanden, som art og individer. Jeg ser vores samfundskontrakt og generelle levevis som katalysator for den vidtrækkende adskillelse.

Jeg tror, fx de fleste af os kender til smerten ved at køre fra - og undvære vores børn dagligt. Alligevel gør vi det. De fleste af os kender til tvivl om egen identitet, manglende selvfølelse og fundamental tryghed i os selv og forbundethed og tilfredshed med vores kroppe. Alligevel bruger - og fortolker vi vores krop og sjæl på samme måde, dag efter dag. Jeg genkender disse mønstre fra mig selv og mennesker omkring mig. Lige nu handler mit arbejdsliv i høj grad om at formidle via forskellige kanaler omkring det problematiske i en adskillelseskultur - og hvad et alternativ kan være.

Hvilke betydningsfulde valg har du truffet i dit arbejdsliv?

Det mest betydningsfulde valg, jeg har truffet, er at tage min mavefornemmelse seriøst. At stoppe med at kvæle den indre stemme, jeg i årevis ubevidst har tysset på. Nu lever - og arbejder jeg ud fra den jeg er, og det, jeg oprigtigt brænder for. Jeg kommunikerer omkring det, jeg ser - og ikke det, jeg er blevet lært at se. Det giver en hel ny dimension til mit arbejdsliv, fordi jeg har mig selv som helt menneske med - uanset om jeg arbejder eller er sammen med min familie.

Hvad betyder balance mellem arbejds- og privatliv for dig?

Det betyder rigtigt meget. Og måske er svaret på ovenstående spørgsmål egentlig at det mest betydningsfulde valg, jeg har truffet, netop handler om at leve på en måde, så jeg ikke behøver at adskille hvem jeg er på mit arbejde, og hvem jeg er i mit privatliv. Siden jeg gik selvstændig med Kulturkritisk Forum har der været sammenhæng mellem mine værdier, min livsstil og mit arbejde. Jeg oplever et niveau af bæredygtighed i mit liv som individ, som jeg aldrig har oplevet som lønmodtager.

Jeg kommunikerer omkring det, jeg ser - og ikke det, jeg er blevet lært at se. Det giver en hel ny dimension til mit arbejdsliv, fordi jeg har mig selv som helt menneske med - uanset om jeg arbejder eller er sammen med min familie.

Hvilke konkrete succeser og udfordringer har du haft i dit arbejdsliv?

En succes er at tage mig selv seriøst og sætte rammerne for mit eget liv. Hele vejen rundt. Det giver mig et drive, jeg aldrig har oplevet før. Omvendt har det været en udfordring for mig at arbejde som lønmodtager i det offentlige, fordi jeg ofte følte at min indsats ikke gav mening. Der var meget pseudo-arbejde, bureaukrati og møder i en uendelighed. Jeg fandt aldrig den hylde, jeg passede ind på. Senere er det gået op for mig at heller ikke i arbejdslivet handler det om at passe ind - men om at høre til.

Hvad har netværk og fællesskaber bidraget med i dit liv, både arbejdsmæssigt og privat?

Jeg har stor glæde af det online netværk og fællesskab, der eksisterer omkring Kulturkritisk Forum. Særligt fordi de emner, jeg behandler på forummet, ind imellem kan fremstå kontroversielle. Det er ikke altid conversation-starters, jeg byder ind med. Faktisk er mit brand jo at formidle om dét, vi ikke vil tale om.

Så at blive mødt og løftet af et fællesskab omkring de værdier og tanker, jeg forsøger at sætte i verden - og samtidigt at kunne gøre det samme for andre - det giver mig rigtigt meget. Faktisk tror jeg, det er én af de faktorer, der driver mig allermest. Vi føler os ofte alene med ikke at trives med livet i adskillelse, fordi retorikken omkring adskillelsens værdi og nødvendighed er så fastlåst og unuanceret.

Det er netop ofte frygten for at stå uden for fællesskabet, der får os til at undlade at gå med det, vi mærker, og det, der kalder på os. Det gør mig stolt og motiveret at være med til at skabe et fællesskab, der giver mennesker mod til at gå med hjertet - snarere end normerne. Praktisk i forhold til mit eget faglige virke, kan jeg ofte savne sparringspartnere omkring iværksætteri, og kollegaer generelt. Det er en udfordring, der kommer af at arbejde hjemmefra - og i øvrigt bo på landet samtidigt.

Hvis du vidste, hvad du i dag ved om arbejdslivet, hvad havde du så fortalt dig selv, da du var helt grøn?

Jeg havde rådet mig selv til at lukke larmen ude, og lytte til det, der kom indefra. Det er her, vores bidrag til verden kommer fra. Arbejdsmæssigt - og generelt. Og når vi forstår det - lever vi vores bidrag, både privat og erhvervsmæssigt. Jeg havde også sagt til mig selv at hvis dit arbejde dræner dig, gør dig stresset og giver dig en følelse af at være forkert, så er det ikke et godt arbejde. Uanset hvad.

 

Det er netop ofte frygten for at stå uden for fællesskabet, der får os til at undlade at gå med det, vi mærker, og det, der kalder på os. Det gør mig stolt og motiveret at være med til at skabe et fællesskab, der giver mennesker mod til at gå med hjertet - snarere end normerne.

Hvem har åbnet døre for dig og muliggjort, hvor du er i dag?

Ultimativt er det mine børn. Det lyder måske spøjst, for vi er jo vant til at det er fagligt netværk, der driver os frem. Men de første, der muliggjorde at jeg er, hvor jeg er i dag, er mine børn, fordi de satte mig i kontakt med den kvinde, jeg havde holdt låg på så længe - uden at vide det. Det er den kvinde, der formidler fra et stærkt og bevidst ståsted i dag. Af fagligt netværk sparrer jeg med en iværksætterkonsulent, som hjælper mig meget. Og så er Kulturkritisk Forum det format, det er i dag, takket være de følgere, der støtter op om budskabet - dag efter dag.

Hvilken kvinde i dit netværk vil du åbne døren for og lade portrættere på Ladies Firsts blog?

Maria Ellermann, Fotograf og Kunstner