Sociale iværksættere sætter mennesker i spil!

Blog

8. december 2016
| Selvstændig

Sociale iværksættere sætter mennesker i spil!

Annette er en af de mange sociale iværksættere, der har plads i kontorfællesskabet KPH-ProjectsMed sit firma My Mentor, er Annettes fokus at ændre synet på, hvordan vi betragter samfundsgrupper, som eksempelvis ældre, fra at være en potentielle byrder til at se dem som en ressource.

 

Annette Hyldahl Raunsholt

Fulde navn? Annette Hyldahl Raunsholt
Uddannelsesbaggrund?
Cand. Merc. i finansiering, sidefag i psykologi samt uddannet i positiv psykologi, Teori U og konfliktmægler. Teori u er en virkelig god værktøjskasse i forhold til arbejdet med social innovation.

Nuværende beskæftigelse?
Jeg har mit eget firma, MyMentor, og arbejder med mindset coaching og social innovation

Alder? 55 år

Hvordan er du endt der, hvor du står i dag i dit arbejdsliv?
Jeg har haft svært ved at finde en arbejdsplads med de samme værdier som mine, så da der var en senior ingeniør, der spurgte om vi skulle starte et firma sammen med etablering af mentorordninger for dimittender fra DTU, sagde jeg straks ja.

Hvor langt tid har det taget, at komme fra idé til virksomhed? Det tog ca. 1 år

Hvad er My Mentor helt præcist?
MyMentor har været under en del forandring siden vi etablerede firmaet i 2006, og jeg måtte opgive samarbejdet med senior ingeniøren, da DTU valgte at udbyde servicen og vi mistede forretningsgrundlaget. Jeg omdannede så firmaet fra at lave mentorordninger for ingeniører til at blive ekspert i karriererådgivning for ingeniører. Siden jeg i 2011 læste teori U og efterfølgende tog uddannelsen som Theory U Practitioner har jeg arbejdet med projekter, der gennem at aktivere f.eks.ældre som en samfundsmæssig ressource kan bidrage til en positiv udvikling i samfundet. Børn er også en potentiel ressource og kombinationen af børn og ældre, er rigtig god. Begge grupper mangler tid og nærvær og de elsker hinandens selskab.

I praksis betyder det, at jeg finder nye måder hvorpå borgernes kompetencer kan bringes i spil som en ressource, til gavn for borgeren selv, for andre borgere og for samfundet som helhed. Jeg ønsker hermed at bidrage til, at synet på borgere går fra at være byrdefokuseret til ressourceorienteret

I øjeblikket er jeg ved at lave en forældreuddannelse, hvor forældre lærer at se deres børn som en gave (ressource) og ikke en byrde, hvilket i sidste ende har en kæmpe stor betydning for, hvordan de her børn vokser op og ser sig selv som en ressource for samfundet.

Hvordan adskiller du dig, som social iværksætter, fra andre iværksættere? Og hvad vil det egentlig sige, at være social iværksætter (hvis du definerer dig som det?)?
Jeg arbejder med social innovation, som jeg synes er fint beskrevet af Peter Drucker: En værdiskabende proces, der tager udgangspunkt i sociale behov frem for i teknologi. Det drejer sig om nye måder at organisere på, nye former for samspil, nye konstellationer og nye arbejdsformer og roller.

Forskellen på andre iværksættere og sociale er, at sociale iværksættere sætter mennesker i spil i samfundsgavnlige initiativer og det gør andre iværksættere ikke nødvendigvis.

Hvad er den største udfordring du har mødt ifht. at starte virksomhed indtil nu?
Indtjening er min største udfordring og at finde ligesindede samarbejdspartnere er den næststørste.  Jeg fungerer bedst, hvis jeg arbejder for en sag. Jeg finder et samfundsproblem, som jeg synes, er vigtigt bliver løst og definerer herfra et projekt. Ud fra projektet søger jeg funding og samarbejdspartnere.

Hvad er du allermest stolt af at have opnået med din virksomhed?
Foreningen Pensionister i skolen, hvor ca. 100 pensionister fungerer som frivillige hjælper på folkeskolerne i Lyngby- Taarbæk. Initiativet blev støttet økonomisk af TrygFonden.

Hvad er det næste skridt, du drømmer om at tage med My Mentor, og har du en plan for, hvordan du vil gøre det?
På nuværende tidspunkt er jeg sammen med Hedensted Kommune ved at søge fondsmidler til udvikling og afprøvning af en forældreuddannelse – et projekt som jeg mener, at der stort behov for. For mange forældre er for usikre på hvordan de skal håndtere forældrerollen, hvilket kan føre til børn, der har svært ved at håndtere livet, hvilken så igen er et større og større problem for både individ og samfund.

Hvad har du af gode råd til andre med iværksætterdrømme?

Find noget du brænder for at arbejde med. Som du synes er værd at kæmpe for – for langt de fleste er opstarten et laaangt sejt træk, især at folk lærer virksomheden at kende.

Hvad er det gode ved at sidde på KPH?
Her har jeg mødt mange ligesindede, mennesker med samme værdier som jeg selv - 
at hjælpe mennesker til at få et bedre liv, ved at de får sat deres evner i spil og oplever at gøre en forskel. 

Hvad betyder netværk for dig? Netværk betyder meget, men jeg er også på mange måder ret introvert.

Hvordan netværket du som introvert? Og har du et råd til andre introverte ifht. at netværke? For det første er det godt for mig at have noget på hjerte, noget der interesserer mig, og som andre kan finde interessant. Fx de sager, jeg arbejder med. Ellers går jeg på oplevelse – spørger ind til andre, lader det handle om de andre og ikke om mig. Jeg er også meget socialt opmærksom: hvis jeg ser nogen, som ser ud til at føle sig lidt udenfor påtager jeg mig opgaven med at få dem bragt ind.  

Hvis du også synes at fremtidens København skal kunne udvikle og give rum til sociale iværksættere? Så kan du støtte KPH's crowdfundingkampagne på Boomerang