Ulla Schade om iværksætteri

Blog

20. marts 2017
| Selvstændig

Ulla Schade om iværksætteri

Iværksætteri kan være svært at knytte ord til. Det betyder noget forskelligt alt afhængig af hvem man spørger. Hvornår kalder man sig iværksætter? Og hvornår er man det pludselig ikke længere? Vi får svar på mange af disse spørgsmål af tre stærke kvinder, som den 28 marts i København, vil sætte deres ord på begrebet iværksætteri. En af disse kvinder er Ulla Schade, som bl.a. fortæller om det at skifte spor.

Ulla Schade

Hvordan vil du beskrive iværksætteri?
Kært barn har mange navne. Som soloselvstændige kalder jeg og mange af mine kolleger ikke nødvendigvis os selv for iværksættere. Vi kalder os alt fra konsulent, rådgiver, freelancer, fri agent og solopreneur. Men vi kunne lige så godt kalde os iværksættere.

For mig er en iværksætter en person, der sætter gang i nye initiativer, og som afspejler ansvarlighed, kreativitet og handlekraft. Derfor er jeg heller ikke enig med dem, der mener, at vi kun er rigtige iværksættere, hvis vi skaber stor omsætning, vækst og arbejdspladser. Jeg mener, at der ligger en stor samfundsgevinst i, at så forholdsvis mange er parate til selv at tage ansvar for og skabe eget arbejdsliv.
Og små virksomheder kan sagtens blive større.

Som det ser ud nu, er Danmark et af de lande i Europa med færrest selvstændige erhvervsdrivende, herunder også færrest kvindelige iværksættere. Men jeg tror, at vi i de kommende år kommer til at se en kraftig vækst i mange former for iværksætteri. Det gælder måske især den helt unge generation, hvor jeg fornemmer stor lyst til at arbejde med egne idéer. Men også i den modne del af befolkningen er der tegn på stigende iværksætteraktivitet, måske fordi vi nu skal blive længere på arbejdsmarkedet. Den udvikling glæder jeg mig til forhåbentlig at være med til at fremme i de kommende år.

 

Hvilke ulemper er der forbundet med at være iværksætter?
Desværre er der i Danmark fortsat store ulemper og usikkerhed forbundet med at være selvstændig/ iværksætter. På trods af, at der kommer flere og flere såkaldt atypisk beskæftigede - som man for eksempel har mange af i kommunikations- og mediebranchen, hvor jeg kommer fra – følger systemet ikke med. Vi er i Danmark stadig en nation af lønmodtagere med et mere solidt sikkerhedsnet. Her kan de faglige organisationer komme til at spille en vigtig rolle, hvis de altså tager udfordringen op. Indtil nu er det imidlertid ikke lykkedes at komme igennem med afgørende forbedringer for selvstændige. Det efterlader os meget sårbare i en tid med så heftige forandringer på arbejdsmarkedet, som det er tilfældet i disse år, og mange undlader af samme grund af tage springet, tror jeg.

 

Hvilke fordele er der forbundet med at være iværksætter?
Jeg har nu haft egen virksomhed i lidt over 20 år, og for mig personligt har motivationen primært været den frihed, der ligger i at udfolde min kreativitet og faglighed og beskæftige mig med det, der giver mig mest energi. Det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer, at vi som selvstændige har fuld fleksibilitet til at bestemme alt i arbejdslivet, for ofte er det kunderne, der bestemmer, hvornår og hvor meget vi arbejder. Men i det store og hele har det været muligt for mig at opnå en bedre balance mellem arbejde og familieliv, end jeg ville have haft som ansat. Det er også lykkedes mig undervejs at gøre en personlig interesse for psykologi, karriere og trivsel til en vigtig del af min nuværende forretning – alene fordi jeg egenhændigt har kunnet beslutte at handle på mine ambitioner og drømme. Det er for mig at se en kæmpe fordel ved at være iværksætter.