Hvis du vil have sikkerhed, skal du ikke være iværksætter!

Blog

16. november 2016
| Selvstændig

Hvis du vil have sikkerhed, skal du ikke være iværksætter!

Julie sprang ud som iværksætter efter 6 års ansættelser i to store virksomheder. Og selv om det tog lidt tid at finde ud af, hvad fokus var for hendes virksomhed, og selvom kan føles usikkert at være iværksætter, har hun ikke fortrudt et øjeblik. 

 

Julie Lindberg Skovmand

Ladies First vil skabe og fremvise flere alsidige, kloge og inspirerende kvindelige portrætter inden for emnet arbejdsliv. Derfor er dette portræt af en kvinde, som fællesskabet i Ladies First selv har nomineret og fremhævet - læs med her. 

Navn? Julie Lindberg Skovmand

Uddannelsesbaggrund? Professionsbachelor i Ernæring & sundhed og cand.techn.soc (RUC)

Nuværende beskæftigelse? CSR konsulent og ejer af ORANGE LEAD.
ORANGE LEAD rådgiver virksomheder og organisationer og afholder workshops i CSR strategi, innovationsprojekter og kommunikationskampagner. ORANGE LEAD udvikler projekter indenfor bæredygtighed og har for nyligt opstartet et samarbejde med filmbureauet Projektland om et kommunikationskoncept vi kalder CSRVideo - du kan se første video her.

Hvordan er du endt der, hvor du står i dag i dit arbejdsliv?
Efter 6 år i to store virksomheder (Lundbeck A/S og PANDORA A/S), hvor jeg arbejdede med miljø- og arbejdsmiljø og CSR havde jeg brug for og lyst til at udforske lidt mere kreative miljøer og måder at arbejde på. Jeg oplevede det at arbejde i en stor organisation som begrænsende for mig, i forhold til udsyn og til at arbejde med udviklende og forskelligartede opgaver og projekter.

Hvor langt tid har det taget, at komme fra idé til virksomhed?
Idéen til at starte selvstændigt opstod ca. 1 år før jeg sprang fuldt ud i det. Men ca. 1/2 år efter den første spæde tanke meldte sig, tog jeg egentlig beslutningen. Til gengæld har jeg så brugt det første års tid som selvstændig på at finde ud af, hvad jeg egentlig ville med det.

Hvordan adskiller du dig, som social iværksætter, fra andre iværksættere? Og hvad vil det egentlig sige, at være social iværksætter (hvis du definerer dig som det?)?
Jeg har et fokus på bæredygtig udvikling i mine projekter, hvilket vil sige, at jeg holder fokus på at indgå i opgaver, som har et bæredygtigt afsæt. Og på den måde adskilller jeg mig vel fra andre, som primært har et fokus på deres kerneydelse.
Jeg ved ikke, om jeg er social iværksætter, men jeg arbejder i hvert fald med nogle principper fra socialt iværksætteri. Det er blandt andet, at hele meningen med ens virksomhed eller projekt er at løse sociale udfordringer i samfundet. Det adskiller sig fra traditionelt CSR, hvor sociale eller miljømæssige aktiviteter typisk er en ad-on til virksomheden og ikke er integreret i virksomhedens kerneydelser/produkter.

Det er det, der er det interessante ved socialt iværksætteri; at ens virksomhed skal bidrage positivt til samfundet og være med til at løse udfordringer for det fælles bedste.

I den tanke lægger der jo også allerede en fremtids-sikring, dvs at socialt iværksætteri kigger fremad og langsigtet og ikke på hvordan man kan skabe profit til sig selv, her og nu. Der er altså en indgroet bæredygtig kraft i socialt iværksætteri.

Hvad er den største udfordring du har mødt ifht. at starte virksomhed indtil nu?
Det er hårdt arbejde at starte en kundebase op. Men i forbindelse med det, handler det også om fokus, og det synes jeg er en udfordring, da man som iværksætter også skal have gang i mange ting, da nogle ting bliver til noget og andre ikke gør. Jeg er konstant i gang med udvikling af projekter og koncepter og det går ud over mit fokus af salg af nuværende ydelser. Det er en udfordring, når man er alene som jeg er.

Hvad er du allermest stolt af at have opnået med din virksomhed?
Jeg er stolt af at have skabt et stort netværk, som jeg er god til at bruge. Jeg er stolt af at jeg konstant lærer og er så meget klogere på, hvad jeg kan og skal, end jeg var, for bare 1 år siden. Og jeg er stolt over at have mobiliseret partnere og udviklet et koncept til et innovationsprojekt som omhandler cirkulær system indenfor tekstilbranchen.

Hvad er det næste skridt, du drømmer om at tage med Orange Lead og har du en plan for, hvordan du vil gøre det?
Jeg er konstant i udvikling, og især da jeg stadig er i min opstart, drømmer jeg ikke om at gøre andet end det jeg gør nu. Jeg vil på sigt gerne kunne ansætte 1-2 personer, men det er primært for at kunne ansætte nogle af alle de dygtige mennesker, der går rundt uden arbejde for tiden. At skabe jobs for andre er et det er et af de ypperste ansvar man kan tage, synes jeg.

Hvad har du af gode råd til andre med iværksætterdrømme?
Vær tålmodig, det tager lang typisk 2-3 år at få en virksomhed op at stå. Vær klar til at kaste dig ud på usikker grund, hvor du skal agere på ukendte måder og områder. Hvis du vil have sikkerhed, skal du ikke være iværksætter, det kræver en vis portion risikovillighed. Når det så er sagt: hvad er det værste der kan ske? At det ikke lykkes på den måde eller inden for den tidsramme du har sat op. Så kan man heldigvis gøre noget andet bagefter. De erfaringer man får er aldrig givet dårligt ud.

Jeg trives rigtig godt med det selvstændige liv, og hvis man har de drømme synes jeg, at man skal kaste sig ud i det. Man kan alligevel ikke gennemtænke hvordan det bliver og hvad der lykkes for én. Men det skader nok ikke at have en lidt klarere plan eller koncept end jeg havde, inden man går i gang.

Hvad er det gode ved at sidde på KPH?
En form for kollega fællesskab, hvor vi deler mange af de samme ambitioner og drømme for at ændre noget i vores samfund.

Det er inspirerende at sidde sammen med andre sociale iværksættere, og jeg bliver holdt op på, at grunden til at jeg og de andre arbejder med det vi gør, er for at skabe en forandring.

Der er selvfølgelig også hele netværksdelen, og muligheden for at se ud og opdage mange interessante initiativer, der i gang rundt omkring i samfundet. Og så har jeg også mulighed for at starte nogle samarbejder. Pt. har jeg to samarbejder, som er med KPH kolleger.

Hvad betyder netværk for dig?
Netværk har en stor betydning for mig. Det er i mødet med mennesker i diverse netværk, at jeg får inspiration og ideer til min virksomhed opstår. Jeg bruger mit netværk meget i mit arbejde, da jeg skal finde løsninger, og det er oftest bedre løsninger, når jeg kigger på hvad andre har gjort. Jeg bruger også et netværk til sparring, til at starte samarbejder ud fra og det er oftest gennem netværk, at jeg skaber kunder.

Du kan møde Julie til KPH's event Spotlight på Socialt Iværksætteri på fredag d. 18. november.