Sisters are doing it for themselves

Blog

15. januar 2017
| Selvstændig

Sisters are doing it for themselves

Sammen med KPH-Projects sætter Ladies First spot på socialt iværksætteri og har derfor interviewet flere af beboerne på KPH. Her er fjerde og sidste interview i rækken - mød de to søstre Sofia og Maria, der arbejder med projektet Non-Violence Project Denmark

 

Non-violence project Danmark

Sofia og Maria Deria

Fulde navne?
Sofia og Maria Deria

Uddannelsesbaggrunde?
Sofia:
Cand. Soc. politisk kommunikation og ledelse og MSc Politics and International Studies, Specialization Peace and Conflict Studies.

Maria:
Cand. Psych.

Nuværende beskæftigelse?
Sofia er landechef og Maria er uddannelseskoordinator i Non-Violence Project Denmark

non-violence_landscape_logo_30-1000mm

Hvordan er I endt der, hvor I står i dag i jeres arbejdsliv?
Sofia var Rotary Peace Fellow i Sverige og kom  i den forbindelse i kontakt med Non-Violence Project Foundation. Hun begyndte at arbejde frivilligt for organisationen i Sverige og fik mandat til at åbne et dansk landekontor, da der også i Danmark er brug for ikke-voldsarbejdet. Vold kan foregår på mange forskellige måder og ikke kun fysisk, som mange måske forbinder det med. Vold kommer også til udtryk verbalt, som vi bl.a. ser i form af mobning og nedsættende tanker om os selv og andre. Den sidste form for vold er mere usynlig og dermed vigtig at være opmærksom på.
Sammen med Maria, der har en psykolog faglig baggrund og en stor interesse for børn og unges trivsel og læring, blev det danske landekontor en realitet i begyndelsen af 2016. Det arbejde Non-Violence laver kan være med til at forbedre den mentale og sociale velfærd for en stor gruppe børn og unge i det danske samfund, og sikre at ALLE unge mennesker får de nødvendige personlige og sociale kompetencer til at blive selvhjulpne og klare sig godt i livet. 

Non-Violence Project har givet os en platform, der forener vores interesser og faglige baggrunde.

Hvad er Non-Violence helt præcist?
Non-Violence Project er et uddannelsesinitiativ, der er sat i verden for at inspirere, engagere og motivere børn og unge mennesker til at løse konflikter konstruktivt. Ved at øge børn og unges selvværd, lære dem konflikthåndteringsstrategier og dybere selvindsigt giver vi dem ejerskabet til at tage ansvar for egen og andres trivsel. I de 25 år Non-Violence har eksisteret har vi uddannet 7 mio. børn, unge, lærere og sportstræner i 17 lande verden over. Vores uddannelsesprogrammer er blevet et stærkt værktøj til at forandre holdninger og adfærd, reducere konflikter, mobning og voldshændelser, og kan videre kobles til emner som inklusion, diskrimination og demokratisk medborgerskab. Vores uddannelser værdsættes af børn og unge i hele verden, uanset kulturel baggrund, social status eller interesser.

Hvor langt tid har det taget, at komme fra idé til virksomhed?
Non-Violence er navnet på et kunstværk, der oprindeligt blev skabt af den svenske kunstner Carl Frederik Reuterswärd, som en direkte følelsesmæssig reaktion og hyldest til vennen John Lennon, efter han blev skudt og dræbt i New York i december 1980. John Lennon var som de fleste af os ved, en af frontfigurerne i The Beatles, og en stærk fortaler for en mere fredelig verden. Fra dette symbol, der repræsenterer en universel idé om fred og ikke-vold, blev Non-Violence Project stiftet i Lausanne i Schweiz i 1993, som et uddannelsesinitiativ, der gennem uddannelse skal bekæmpe vold i alle dets form. Vi tror på at Knowledge is power! Non-Violence Project Denmark er det danske landekontor stiftet i sommeren 2015. Vi har brugt 2016 på at sikre fondsstøtte og teste vores programmer i Danmark.

Hvordan adskiller I jer, som sociale iværksættere, fra andre iværksættere? Og hvad vil det egentlig sige, at være social iværksætter (hvis I definerer jer som det?)?

Socialt iværksætteri handler for os om at være med til at skabe sociale forandringer, der løser specifikke samfundsproblemer eller definerer nye måde at sameksistere på.

Non-Violence Project Denmark arbejder med det sociale aspekt af et bæredygtigt samfund. Vi ønsker at fungere som katalysator og ressource i forhold til at give børn og unge de bedste forudsætninger for at udvikle sig og blive engagerede, kyndige og aktive individer og samfundsborgere. Vores forandringsarbejde tager bl.a. udgangspunkt i skolen, da det er der, hvor vi kan nå flest børn og unge. Skolen har en helt central rolle i børn og unges identitetsdannelse og vi mener derfor at de personlige, sociale, og emotionelle kompetencer burde fylde langt mere på skoleskemaet. Disse kompetencer er også grundlaget for at kunne lære, hvilket er endnu et argument for at de burde fylde langt mere i skolens praksis.

Hvad er den største udfordring I har mødt ifht. at starte virksomhed indtil nu?
Det tager tid at etablere sig. Vores kunder/brugere er skolerne og de er svært udfordret i disse år med ny skolereform og krav om målstyret faglighed. Målsætningen har for os været at undgå at blive oplevet som en forstyrrelse, men derimod som en nyskabende samarbejdspartner, der kan hjælpe skolerne med at styrke læringsrummet og den sociale trivsel.

En anden udfordring har været at ingen dag ser ens ud. Mantraet for det sidste år har været at ’man har en dagsorden til man har en ny. Dagsordenen kan skifte fra minut til minut, fordi der pludselig kommer en åbning eller situation, som man skal agere på. En til tider voldsom omstillingsparathed har været nødvendig. Hvilket helst skal blive lidt mindre ’voldsom’ efterhånden som vi oparbejder den fornødne erfaring.

Hvad er I allermest stolte af at have opnået med Non-Violence?
Efter et udfordrende år har vi nu uddannet over 1000 børn, unge, lærere og pædagoger med rigtig gode resultater. De lærere og pædagoger vi har uddannet har været lige så begejstret som os for vores uddannelse og kan se en mærkbar forandring på skolemiljøet, som er det, det hele handler om.

Hvad er det næste skridt, I drømmer om at tage med Non-Violence, og har I en plan for, hvordan I vil gøre det?
Med støtte fra Trygfonden og Det Obelske Familiefond er vi i gang med vores pilotprojekt, hvor vi i de kommende 2 år, skal uddanne en masse børn, unge og skolepersonale på landets folkeskoler.

Projektet er tilrettelagt som andre innovative processer: Tænk stort, start småt, skaler hurtigt. Denne tilgang gør, at vi hurtigt kan skaleres op i takt med, at vi opnår gode og konkrete resultater.

2016 og 2017 bliver en slags læringslaboratorium, hvor vi skal lære af de erfaringer vi gør ude i skolerne, og danne grundlaget for at vi kan udvide os. Vi er en registeret forening, men er inspireret af tankegangen fra den socio-økonomiske virksomhedsmodel i forhold til at skabe en bæredygtig forretningsmodel. Salget af vores uddannelsesydelser og partnerskaber med virksomheder skal på sigt være en betydelig del af vores indtægtskilde, der kan geninvesteres til at uddanne flere børn og unge.

Hvordan er det at have en virksomhed og også være søstre?
I flere år har vi talt om at lave noget sammen og NVP forener for os meningsfuldhed og vores faglige baggrunde på bedste vis. Dertil har vi også oplevet helt nye sider af hinanden, som har været givende og styrkende for vores søskende relation.

Hvad har I af gode råd til andre med iværksætterdrømme?
Bed om hjælp og få din ide testet hos din familie, venner og i dit netværk - de fleste er mere end glade for at give sparring. Som ny iværksætter skal man have fokus på at det første stykke tid handler om at lære - særligt af sine fejl. Derudover kan man udfordre ideen om frihed lidt, som er en af de begreber de fleste nævner som en af goderne ved at være selvstændig: at man selv bestemmer hvornår man arbejder og har fri.

Realiteten er ofte at man arbejder langt flere timer end timelønnen kan forsvare, i hvert fald i de første år og at arbejdstiden også ligger om aftenen, i weekenden eller på tidspunkter hvor man havde planlagt at have fri, fordi man skal agere på en pludselig opstået mulighed. Det skal helst ændre sig med tiden, så man ikke ender med at blive slave af sit arbejde.

Særligt det økonomiske kan give en del bekymring, så et råd er at have en buffer det første stykke tid, så de faste udgifter ikke bliver en ekstra stressfaktor ved siden af alle de andre udfordringer og bekymringer man har som nystartet iværksætter.

Hvad er det gode ved at sidde på KPH?
KPH er et levende hus med en masse inspirerende ildsjæle, der arbejder med kreative og bæredygtige løsninger. Det er et kontorfællesskab i ordets egentlige forstand, hvor der er masser af samvær og mulighed for sparring på problemstillinger fra nogen der har været der selv.

Hvad betyder netværk for jer?
Sparring, støtte, viden.

Hvis du er interesseret i at finde ud af mere om KPH-Projects, så kom til Bingo Banko Nytårskur på fredag d. 20. januar og hjælp samtidig med at støtte crowdfundingkampagnen - og du kan sikkert også møde Non-Violence: https://www.facebook.com/events/1269000123190846/