Blog

Solveig Einarsson

5. november 2021
| Portræt

Med min introverte natur, er jeg god til at observere, fornemme stemninger og vigtigst af alt, sætte arbejdsopgaven i centrum

Solveig Einarsson er 52 år. Hun er uddannet ingeniør og HD i organisation. Solveig arbejder som selvstændig rådgivende ingeniør i eget firma, baldvinsdóttir, som tilbyder teknisk projektledelse og facilitering i forbindelse med etablering af procesorienterede ledelsessystemer, proaktivt arbejdsmiljø og maskinsikkerhed samt principiel dokumentation og pålidelige metoder.

Ladies First vil skabe og fremvise flere alsidige, kloge og inspirerende kvindelige portrætter inden for emnet arbejdsliv. Derfor er dette portræt af en kvinde, som fællesskabet i Ladies First selv har nomineret og fremhævet - læs med her. 

Hvad optager dig lige nu inden for dit arbejdsliv?

Idealisme. Jeg er optaget af at udvikle mit firma i en bæredygtig retning.  Mit arbejdsfelt er primært baseret på udefrakommende, principfaste og ofte lovgivningsmæssige krav, som ikke blot skal give mening for mine kunder – de skal også gerne give mening for mig selv. Både nu og i fremtiden.

Jeg arbejder for tiden på to projekter, hvor det ene blandt andet indebærer et par rejser til Centraleuropa. Det sidste har også fået mig til at overveje at træde ud på den globale scene.

Hvilke betydningsfulde valg har du truffet i dit arbejdsliv?

De mest betydningsfulde valg jeg har truffet i mit arbejdsliv, er enten sket på grundlag af et iboende ønske, at muligheden opstod eller jeg ikke kunne lade være med at gribe en åbenlys chance.

At blive selvstændig erhvervsdrivende har været et latent ønske siden barnsben, hvor jeg på nærmeste hold kunne følge min fars arbejde som selvstændig rådgivende ingeniør. Startskuddet for at skabe mit eget firma opstod, da jeg i min tid som fastansat fik jeg et par henvendelser på freelanceopgaver, som jeg efter aftale med min arbejdsgiver kunne udføre i min fritid. Det resulterede senere hen i, at jeg stiftede mit firma baldvinsdóttir.

At arbejde internationalt har også været et valg, som har haft betydning. Jeg har arbejdet på hele 3 kontinenter og har dermed tilegnet mig en god forståelse for den arbejdskultur, jeg selv og andre folkeslag er formet af. Jeg valgte ligeledes at studere et semester af ingeniøruddannelsen i Norge; det var simpelthen et tilbud jeg ikke kunne lade passere.

At opsige relationer, når jeg fornemmer at der ikke er overensstemmelse mellem mål og midler, hører også til de betydningsfulde valg jeg har truffet i mit arbejdsliv. Det er i sig selv stressforebyggende at være i stand til at se sig selv i spejlet og spørge, om det egentlig giver mening at fortsætte i samme spor.

Hvad er du særligt god til?

Jeg er god til at skabe overblikket og samtidig have sans for detaljen. Mine kernekompetencer er at systematisere, standardisere og automatisere organisatoriske, industrielle og arbejdsrelaterede processer i et ingeniørfagligt øjemed. Og med min introverte natur, er jeg god til at observere, fornemme stemninger og vigtigst af alt, sætte projektet eller arbejdsopgaven i centrum. Alt i alt kompetencer, som i de rette rammer har givet anledning til gode resultater.

Hvilke konkrete succeser og udfordringer har du haft i dit arbejdsliv?

Mine succeser relaterer primært til projekter, som i både første og sidste ende har givet økonomisk værdi for virksomheden, jeg har arbejdet for, og personlig værdi for de enkelte medarbejdere som skulle bruge resultatet af mit arbejde. Den største succes er dog, da jeg i sin tid fik sat et møde i stand mellem to mandlige ingeniørkolleger, som på grund af en teknisk uenighed ikke havde talt sammen i 15 år.

At opsige relationer, når jeg fornemmer at der ikke er overensstemmelse mellem mål og midler, hører også til de betydningsfulde valg jeg har truffet i mit arbejdsliv.

Hvad har netværk og fællesskaber bidraget med i dit liv, både arbejdsmæssigt og privat?

Jeg foretrækker netværk som styrker min faglighed og samtidig udfordrer min tænksomhed. I forhold til mit faglige virke, opsøger jeg fx Ingeniørforeningens netværksgrupper og deltager gerne, når toneangivende virksomheder og organisationer inviterer til morgenbriefings- eller fyraftensmøder indenfor mit interessefelt.

På det personlige plan, opsøger jeg fællesskaber, som enten er skabt ud fra en passion eller har en mere humanistisk tilgang til forståelsen af verdensbilledet. Jeg holder af at møde andre mennesker, som – ligesom jeg – ønsker at fordybe sig i et emne og reflektere og diskutere på et akademisk fagligt funderet grundlag. For eksempel har jeg gennem en årrække fulgt Filosofisk Forums foredrag og i perioder taget enkeltfag på filosofistudiet på Københavns Universitetet og religionsstudiet på Syddansk Universitet.

Ladies First tiltaler mig i denne sammenhæng netop fordi det er et netværk, som drives af fagpersoner med baggrund i blandt andet antropologien, kommunikation og ledelse.

 

Hvordan kan vi blive bedre til at løfte hinanden i arbejdslivet?

Vi skal være bedre til at forstå og rumme hinandens forskelligheder, eliminere kassetænkning og i stedet omfavne mangfoldigheden. Jeg bliver fx ked af det, når jeg hører kvinder give udtryk for, at de foretrækker at arbejde sammen med mænd fremfor kvinder, fordi der efter sigende ikke skulle været noget bullshit i mandemiljøer. Den påstand vil jeg gerne udfordre. Efter 25 år i mandsdominerede miljøer, er det mit klare indtryk, at der er lige så meget sludren og sladren i mandemiljøer som i kvindemiljøer. Forskellen er blot, at mænds ord og tanker ofte opfattes som mere betydningsfulde end kvinders.

Efter 25 år i mandsdominerede miljøer, er det mit klare indtryk, at der er lige så meget sludren og sladren i mandemiljøer som i kvindemiljøer. Forskellen er blot, at mænds ord og tanker ofte opfattes som mere betydningsfulde end kvinders.

Hvad havde jeg fortalt mig selv, da jeg var ny på arbejdsmarkedet?

Tro på dig selv og dine fornemmelser. Del kun dine faglige tanker og idéer med kolleger du har tillid til. Lad dig ikke blive påvirket af mænd, som fortæller dig, at kvinder ikke hører hjemme i de traditionelle mandsdominerede miljøer. En afskedigelse eller egen opsigelse af et job, der underminerer din faglige og personlige integritet, er helt i orden.

Hvem har åbnet døre for dig og muliggjort, hvor du er idag?

For at kunne lykkes i mit arbejde har det været essentielt at være velsignet af rummelige chefer og kollegiale samarbejdspartnere, som var i stand til at se mit faglige og personlige potentiale. Jeg har kun haft mandlige chefer og vil her fremhæve et par stykker, som har gjort indtryk på mig. Søren Arentoft, som var tidligere ejer af Linimatic A/S, og fra min tid ved FLSmidth Automation: Klaus Gadeberg, Benny Lindholm Rasmussen og Torben Gregersen – og ikke mindst Steen Tokkesdal Pedersen, som virkelig forstod at sætte barren højt.

Dele af min familie har også formet mig og gjort mig i stand til selv at åbne de døre, jeg er trådt ind ad. Især ét af min afdøde islandske fars gode råd har jeg taget til mig: at jeg skal sige tingene ligeud – også når eller hvis jeg har begået en fejl. At sige tingene ligeud, kan både åbne og lukke døre.

Som selvstændig erhvervsdrivende har min tilknytning til en aktuel kunde eller tidligere arbejdsgivere også åbnet døre til nye potentielle kunder.

Hvilken kvinder i dit netværk vil du åbne døre for?

Jeg vil åbne døren for unge kvinder, som gerne vil arbejde indenfor typisk mandsdominerede teknologiske fagområder. Jeg har ingen unge kvinder i mit netværk, så jeg vil i stedet fremhæve Ingeniørforeningens arbejde med at få flere kvinder ind på STEM-uddannelserne, blandt andet gennem ’Engineer the Future’ alliancen.