Hvordan tager man gode beslutninger, når man er uenige?

Blog

9. juni 2016
| Selvstændig

Hvordan tager man gode beslutninger, når man er uenige?

Nanna er biolog og Stine er kaospilot - de er tætte veninder, har boet sammen i et kollektiv på landet, og sammen driver de virksomheden NaturAgenturet, som arbejder med naturinspireret innovation. De to iværksættere er hovedpersonerne i vores første podcast Ladies:Talk, og under interviewet kom vi bl.a. til at tale lidt om, hvordan man de håndterer det tværfaglige samarbejde og det med at tage beslutninger, når man ikke nødvendigvis er enige. Her fortalte de om et beslutningsværktøj, de selv har udviklet til netop at hjælpe dem med at klarlægge prioriteringer og tage højde for hinandens styrker og mål. Det blev vi naturligvis helt vildt inspirerede af, og derfor har vi her spurgt lidt mere ind til netop dét!

 

Nanna & Stine

Ladies First vil skabe og fremvise flere alsidige, kloge og inspirerende kvindelige portrætter inden for emnet arbejdsliv. Derfor er dette portræt af en kvinde, som fællesskabet i Ladies First selv har nomineret og fremhævet - læs med her. 

Vores prioriteringer var forskellige, vi havde svært ved at forstå hinanden og vi var ikke helt enige om, i hvilken retning vi skulle bevæge os. Vi skændes aldrig, men vi kan godt have ophedede diskussioner og værktøjet blev til i en sådan situation.

Hvad er historien bag beslutningsværktøjet? Hvordan kom det til?
Nanna: Efter en dag at have diskuteret frem og tilbage i et par timer uden at komme nogle vegne, besluttede vi, at vi blev nød til at have nogle parametre at snakke ud fra. Således blev vi enige om otte kriterier, som vi begge synes var vigtige for vores beslutningsproces. Og så satte vi dem ind i en model, som vi kendte fra andre sammenhænge.

Stine: Det kom sig også af, at vi tidligere har erfaret hvor godt det fungerer at arbejde når vi snakket ud fra noget visuelt foran os. Jeg kendte spiderwebet fra øvelser med kortlægning af teamkompetencer og synes egentlig nemt at det kunne sættes i netop den kontekst vi sad med lige der. Og derved blev det skabt.

Jeg synes ofte det kan blive svært at træffe en beslutning, når det handler om at gøre tingene anderledes end hvad der umiddelbart er forventet af omgivelserne. Vi snakker tit om hvad der forventes, at man gør når man er en start-up, og vi har behov for at vurdere om det egentlig er nødvendigt for os at gøre det eller om vi skal gøre noget helt anderledes.

beslutningsværktøj

Download værktøjet her: Beslutningsværktøjet_ladiesfirst

Hvordan anvender I det, og i hvilke situationer?
Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at bruge det på, men det er meningen, at det skal hjælpe med at skabe klarhed. Vi giver hver parameter en score fra 1-5 – hvor 1 er mindst/inderst og fem er højest/yderst. Derefter trækker vi streger imellem punkterne. På den måde kommer der en visuel figur, som man kan snakke ud fra og sammenligne med – enten den som den anden part har lavet, eller en fra en anden situation. Nogle gange laver vi figuren sammen. Det har været rigtig godt her i opstartsfasen, fordi der er en masse valg, som skal træffes og prioriteringer, som skal falde på plads.

Vi har begrænset tid og ressourcer, så derfor er det nogle gange nødvendigt at vælge ting fra. Værktøjet giver os en god fornemmelse af, hvad vi bruge vores tid på her og nu, hvis vi skal være tro over for os selv og overfor de værdier vi i fællesskab har skabt for vores virksomhed.

Samtidigt kan vi se, hvad vi skal arbejde på at inkorporere i en situation, hvis der ikke er noget valg. Scorer vi f.eks. lavt på ”gør det os glade”, så må vi arbejde med, hvordan vi kan gøre arbejdsprocessen sjovere i det givne tilfælde.

Hvad er den sværeste beslutning I har truffet indtil nu?
Nanna: Det er svært at sige. Hvad der kan føles som en svær beslutning den ene dag, kan føles som det mest åbenlyse en anden. For mig personligt har det været svært at tage beslutningen om at færdiggøre mit speciale. Jeg drømmer om og higer efter at bruge alt min tid på virksomheden. Da jeg skulle tage den beslutning scorede jeg meget lavt på ”Gør det mig glad?” og ”Er der personlig drivkraft bag?”. Til gengæld scorede jeg højt på ”Lærer jeg noget?” og ”Matcher det virksomhedens profil?”. Når jeg arbejder med specialet nu, sørger jeg for at gøre det på en måde, som gør mig glad og som giver mig en masse personlig drivkraft. Parametre som opfyldes ved, at jeg har et balanceret arbejde med NaturAgenturet ved siden af.

Stine: Jeg deler på mange måder Nannas følelse af, at hvad der er svært den ene dag kan være nemt den anden dag. Jeg synes ofte det kan blive svært at træffe en beslutning, når det handler om at gøre tingene anderledes end hvad der umiddelbart er forventet af omgivelserne. Vi snakker tit om hvad der forventes, at man gør når man er en start-up fx. lav et advisory board, lav konkurrence og markeds analyse osv. Vi har behov for at vurdere om det egentlig er nødvendigt for os at gøre det eller om vi skal gøre noget helt andelses. Her virker modellen rigtig godt for mig!

Har I lært noget om hinanden gennem værktøjet?
Nanna: Jeg tror, at jeg har lært om Stine, at hun som udgangspunkt tænker alle handlinger og beslutninger som ”nu og her”. Hun er sindssygt dygtig til at få eksekveret og kan have mange bolde i luften på samme tid. Værktøjet har i den henseende givet anledning til nogle gode snakke om tålmodighed, fordybelse og prioritering.

Stine: Ja, det er nok rigtigt 🙂 Og omvendt så har jeg jo lært, hvor dygtig Nanna netop er til fordybelse og detaljearbejde. Det er også i sådan nogle situationer, når vi bruger modellen, at det netop går op for os, hvor godt et team vi egentlig er. Vi har forskellige kompetencer, men er ofte enige om målet når vi får snakket tingene igennem og får det vist overfor hinanden ved hjælp af modellen.

Hvad er den næste store beslutning I skal tage?
Nanna: Vi tager mange store beslutninger i øjeblikket, fordi vi er midt i en overgangsfase, hvor Stine er færdig med sit studie, men jeg ikke er. Derfor er der mange vigtige beslutninger af strukturel karakter. I juni har vi et stort møde med COOP. Der kommer helt sikkert til at være nogle store beslutninger i forbindelse med det også.

Det er når vi bruger modellen, at det netop går op for os, hvor godt et team vi egentlig er. Vi har forskellige kompetencer, men er ofte enige om målet når vi får snakket tingene igennem og får det vist overfor hinanden ved hjælp af modellen.

Stine: Jeg sidder med nogle helt konkrete valg omkring hvordan jeg skal forsøge mig selv det næste halve år. Skal det være dagpenge? Projektansættelse et sted? Lån og fuldtid på NaturAgenturet? Fordi vi er et team så er sådan et valg ikke kun mit. Sammen har vi en opgave i at vi finder en løsning som skaber ejerskab, udvikling og læring i virksomheden. Det vigtigeste for mig, er at der kommer til at være faglig udvikling det næste halve år 🙂

Hvad er jeres bedste råd til vores medlemmer, når det kommer til samarbejde og beslutninger?

Nanna:

Vær ærlig, realistisk og fleksibel både overfor dig selv og overfor dine samarbejdspartnere.

Stine:

Og turde udfordre hinanden på jeres vaner. Vær ikke bange for hverken at give eller modtage feedback. Se det som en gave og en pisse god investering for virksomheden i fremtiden.

Hør podcasten Ladies:Talk #1 - Naturagenturet her - eller find og følg den på din Podcast App!