Diversitet sikrer udvikling, samhørighed og spejling af samfundet

Blog

19. oktober 2016
| Portræt

Diversitet sikrer udvikling, samhørighed og spejling af samfundet

Ladies First's mangeårige samarbejdspartner, revisionsfirmaet BDO, er et firma, der mestendels har mænd ansat. Revisionsbranchen tiltrækker flest mænd, men vi har fundet en af de topseje kvinder i BDO - partner og statsautoriseret revisor, Iben Larsen - og interviewet hende om netop det, at arbejde i en mandsdomineret virksomhed og hvordan man kæmper for større diversitet. 

 

Iben Larsen

Ladies First vil skabe og fremvise flere alsidige, kloge og inspirerende kvindelige portrætter inden for emnet arbejdsliv. Derfor er dette portræt af en kvinde, som fællesskabet i Ladies First selv har nomineret og fremhævet - læs med her. 

Navn: Iben Larsen
Alder: 38
Uddannelsesbaggrund: Cand.merc.aud, statsautoriseret revisor
Beskæftigelse: Partner i BDO – revisions- og rådgivningsvirksomhed

Hvorfor valgte du at blive statsautoriseret revisor - hvad tiltrak dig ved faget?
Det er kommet helt naturligt og lidt af gangen. Egentlig har jeg ikke sat mig et endeligt mål om at blive statsautoriseret revisor, da jeg startede i sin tid. Men der var en ældre mandlig partner på min første arbejdsplads, der spurgte ham, der skulle lære mig op, om han regnede med, at jeg nogensinde kunne blive en god revisor –

Underforstået, at det kunne man ikke regne med kvinder kunne blive. Det gav mig nok stædigheden til at vise, at det kunne jeg – og det blev jeg!

Hvornår gik det op for dig, at det var et mandsdomineret fag - og var det noget, du overvejede?
Det var nok min oplevelse med førnævnte partner, men også når jeg kiggede mig rundt og kun kunne se mandlige partnere og ledere. Det gav mig på det tidspunkt nok bare større lyst til at vise, at det var et fag for alle – en rejse og en udfordring, jeg nok ikke helt på det tidspunkt var klar over omfanget af.

Hvordan kan du mærke, at det er et mandsdomineret fag, du har bevæget dig ind på?
Det er ret tydeligt, når man er eneste kvinde til ledermøderne. Så sker det meste, herunder kommunikation på mandlige præmisser, og det er mig der er minoritet. Det kan også være ensomt, når der ikke er andre kvinder at diskutere problemstillinger og oplevelser med.

Er der noget, der har rykket sig i faget, siden du startede?
Desværre ikke ret meget. Vi er stadig lige få.

Hvor kunne du godt tænke dig at branchen bevægede sig hen ifht. diversitet - og hvad gør du selv, for at den skal bevæge sig derhen?
Jeg kunne godt tænke mig en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i branchen – kun der forventer jeg, at det fulde udbytte høstes af diversitet. Jeg bruger meget tid på at drøfte det i mit nærmiljø og professionelle netværk – herunder stille op til indlæg og sparring.

image003

Hvorfor er diversitet vigtigt?
Diversitet er super vigtig, fordi det sikrer udvikling, samhørighed og spejling af samfundet generelt. Der sker sjældent stor udvikling blandt en gruppe helt ligesindede, fordi de meget hurtigt kan blive enige om, at det hele egentlig går meget godt.

Hvad kan BDO tilbyde unge, karrieremindede kvinder?
BDO kan tilbyde en arbejdsplads, hvor der er mulighed for at balancere work life på en helt anden måde, end jeg har oplevet i øvrigt i branchen.

Hvad betyder karriere for dig?
Karriere betyder mulighed for at udvikle mig, at jeg aldrig behøver stå stille. At jeg har en meningsfuld hverdag, hvor jeg hele tiden sætter nye mål i takt med de opnås.

Hvad er det bedste, der er sket i din karriere/dit arbejdsliv indtil videre?
Det må være, da jeg blev statsautoriseret revisor. Det var en kæmpe oplevelse og egentlig også et skelsættende skifte i min karriere, hvor indholdet i ens arbejde skiftede karakter. Det betyder noget personligt, at man nu har dokumentation på, at du kan din metier – og du kan den godt. Specielt for kvinder tror jeg det er noget stort.

Hvad har du lært mest af i din karriere/arbejdsliv?
Jo længere jeg er kommet, jo mere ”hård hud” har der været brug for. Det har været og er stadig en igangværende udvikling, hvor jeg løbende stiller spørgsmålstegn ved, hvornår er det ok, det jeg føler og hvornår skal følelser pakkes væk.

Jeg bliver hele tiden mere sikker på, hvornår den grænse er nået og tør trække stregen i sandet og stole på, min vurdering er ok og valid.

Hvad har været den største udfordring i dit arbejdsliv, og hvordan har du håndteret det? Det må helt sikkert være, at have personaleansvar. Der er ikke nogen medarbejdere, der er ens – og de har krav på at blive behandlet forskelligt. Det sætter store krav til ens egen personlighed og har betydet nogle øjeblikke med meget selvindsigt.

Hvad er du mest stolt af at have opnået?
Jeg er stolt af, at jeg i dag har opnået at blive både statsautoriseret revisor og partner – alt det det kræver at nå hertil, har alt sammen været en lille del af min udvikling.

Hvad er det næste skridt, du drømmer om at tage i dit arbejdsliv?
Jeg drømmer om, at jeg kan få lov at opleve, at der rent faktisk kommer en øget kønsdiversitet – det vil en stor sejr.

Hvad er du igang med at blive bedre til?

Jeg arbejder hver dag (som mange af mit eget køn) på, at grundfæste følelsen af, at jeg er god nok. God nok som revisor, god nok som leder, god nok som mor, god nok som kvinde – det er jeg i gang med at blive bedre til og synes allerede jeg har opnået ret meget

Hvad betyder netværk for dig?
Netværk er super vigtigt for det meste. Uden netværk er det svært at agere som menneske – både socialt og fagligt. Uden netværk er man alene, og det kan aldrig være ønskværdigt.

Hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?

Det må være min far, der altid har sagt: Iben, du kan blive lige hvad du vil!