Gå efter toppen!

Blog

11. februar 2016
| Portræt

Gå efter toppen!

Ladies First vil skabe og fremvise flere alsidige, kloge og inspirerende kvindelige portrætter inden for emnet arbejdsliv. Derfor er dette portræt af en kvinde, som fællesskabet i Ladies First selv har nomineret og fremhævet - læs med her. 

I sidste uge slog vi dørene op for årets første netværksmøde i Aarhus, og ikke nok med det, så foregik det med den skønne udsigt fra First Hotel Atlantic. Temaet var ledende kvinder. Et populært emne, der vakte stor interesse hos mange århusianske kvinder. Havde du ikke mulighed for at deltage, eller kan du rumme mere inspiration fra ledende kvinder, så har vi taget en lille snak med Anne Jensen.

Anne er ansat som en del af ledelsen på musikfestivalerne Northside og Tinderbox, med særligt ansvar for marketing, kommunikation, presse samt frivillighed. Med 8 fastansatte, 2 praktikanter og godt og vel 5000 frivillige på begge festivaler, har Anne Jensen et stort ledelsesansvar.

Netværk betyder helt vildt meget. For mig var det en vej ind til det job, som jeg har i dag. I et netværk har man mulighed for at fortælle, hvad man går og drømmer om, og at man ønsker hjælp til at nå sit mål.

Er du uddannet inden for ledelse?

Nej, det er jeg faktisk ikke. Men jeg har et enkelt lederkursus i støbeskeen. Jeg har kørt efter learning-by-doing, og selvfølgelig haft en fornemmelse af, at jeg har kompetencerne til det. Jeg har desuden også søgt det. Jeg har bevidst søgt steder hen, hvor jeg kunne have indflydelse og tage del i beslutninger. Så har jeg løbende fundet ud af, at jeg har en stor interesse for den del af ledelsesdelen, som får folk til at performe og gå i samme retning. Det synes jeg er enormt spændende.

Gå efter toppen! For mig var det lysten til at være dér, hvor jeg kan få indflydelse og dér, hvor beslutningerne bliver taget. Det var det, der drev mig. Og jeg lagde heller ikke skjul på, at jeg havde interesse for mere.

Hvilke ledelsesstil gør du brug af?

Jeg kører en meget inddragende ledelsesstil. Jeg lytter meget til mine medarbejderes kompetencer, holdninger og indspark. Jeg er ikke typen der vil have, at det kører efter min måde. Jeg ønsker, at mine medarbejderne føler sig inddraget. Jeg går heller ikke ned i deltaljer, men stoler på, at det de gør, er godt nok. Derudover er jeg typen, der kigger meget på arbejdsprocesser og de menneskelige aspekter. Det betyder meget for mig, at arbejdsprocesserne hænger sammen med det vi gør, og om vi har det godt, mens vi gør det.

Selvom jeg arbejder med festivaler, hvor det handler meget om afvikling i en kortere periode, så har jeg en lidt utraditionel tilgang til det at arbejde med festivaler. Jeg arbejder meget mere helhedsorienteret, hvor vi tænker mere i brand og udvikling. Vores målgruppe kræver også mere end blot en enkelt afvikling 3 uger hen over sommeren. Jeg arbejder og tænker meget mere i helheden, og hvad der foregår hele året rundt.

Man kan jo ikke bare skyde den sidste deadline. Der er jo en festival, der skal afvikles.

Hvilke udfordringer har du mødt som leder?

Der er nogle mellemlederudfordringer som følge af, at vi er en ejerdrevet virksomhed, og at vi ikke er større, end vi er. Nogle gange føler jeg mig lidt i midten af det hele, hvor jeg ikke altid selv kan tage beslutningerne, men stadig skal have hjulene til at dreje rundt. Men det er nok en klassisk udfordring i det at være mellemleder. En anden udfordring, som også er en sjov udfordring er, at få det hele til at hænge sammen og få alle medarbejdere til at arbejde som et team på tværs af organisationen.

I forhold til at lede projekter som man gør i festivalbranchen, så kan man ikke bare skyde den sidste deadline. Der er jo en festival, der skal afvikles. Udover teamet som jeg leder, så handler det om at få resten af organisationen til at tænke sammen som en enhed. Det er noget, som vi arbejder rigtig meget på. Før var vi meget opdelt i små afdelinger uden nogen overlap, men det arbejder vi på at ændre, og er allerede kommet rigtigt langt med det.

Hvis der er noget man ønsker, så synes jeg bare, at man skal gå efter det - selvom det kan være svært. Men man gør ikke noget forkert ved at sige, at det er det, man ønsker og drømmer om.

Hvad betyder netværk for dig?

Netværk betyder helt vildt meget. Både for mig personligt, men også for virksomheden. For mig var det en vej ind til det job, som jeg har i dag. For os som virksomhed, er det noget vi arbejder rigtig meget med. Vi inddrager meget vores netværk og sørger for at have kontakter inden for en lang række områder.

Det at arbejde med oplevelser gør, at man har et stort behov for et godt netværk. Vi vidensdeler generelt rigtig meget, og så er vi en del af nationale og internationale grupper og netværk. Vi forsøger også at være tilgængelige for studerende og tager ofte ud og holder oplæg forskellige steder.

Hvad er dit råd til kommende kvindelige ledere?
Gå efter toppen! For mig var det lysten til at være dér, hvor jeg kan få indflydelse og dér, hvor beslutningerne bliver taget. Det var det, der drev mig. Jeg lagde heller ikke skjul på, at jeg havde interesse for mere.

Hvis det er noget man ønsker, så synes jeg bare, at man skal gå efter det, selvom det kan være svært. Men man gør ikke noget forkert ved at sige, at det er det, man ønsker og drømmer om. Derfor er netværk også så vigtigt. I et netværk har man mulighed for at fortælle hvad man går og drømmer om, og at man ønsker hjælp til at nå dertil.

 

Interview af: Julie Alina Iwinski