Jeg har lært at råbe højt!

Blog

22. februar 2016
| Portræt

Jeg har lært at råbe højt!

Ladies First har indgået et samarbejde med KPH Projects, der er et kontorfællesskab og eventhus i Sydhavnen i København. I den anledning har vi taget en snak med Anne Katrine Heje Larsen, der grundlagde KPH Projects i 2009 og stadig fungerer som stedets direktør.

Navn: Anne Katrine Heje Larsen
Uddannelsesbaggrund: Oplært igennem at gøre
Nuværende beskæftigelse: Direktør for KPH Projects i København.

Ladies First vil skabe og fremvise flere alsidige, kloge og inspirerende kvindelige portrætter inden for emnet arbejdsliv. Derfor er dette portræt af en kvinde, som fællesskabet i Ladies First selv har nomineret og fremhævet - læs med her. 

Hvornår og hvorfor startede du KPH Projects?

KPH blev stiftet i 2009 på et tidspunkt hvor der var ekstra meget behov for et fysisk sted der kunne samle unge start-ups og projekter i et tværfagligt fællesskab hvor fællesnævneren var social og kulturel innovation. Siden da har vi udviklet os meget, Vi har fået mere plads og i høj grad fået skabt et koncept, der understøtter økosystemet som skærper innovation og opskalering af start-ups. Stadig for samme målgruppe.

Og hvad lavede du før du startede KPH?
Jeg havde butik på Elmegade og mit eget brand Missekat Underwear fra 2002 – 2006. Derefter startede jeg Copenhagen Unfair som blev afholdt i Skateparken (KPH’s nabo på Enghavevej) to gange årligt under modeugen fra 2006 – 2008. Det var der jeg opdagede området som på det tidspunkt kun havde skateparken, der hvor AFUK er nu var der en smedje, GAME var tom og ret smadret og  VOLUME (KPHS Eventhal), den gamle sporvognsremise var fyldt med kommunens møbler.

Hvad er det allerbedste ved KPH Projects?
Det er KPHs beboere og de tiltag de leverer. Og det faktum at organisationen udvikler sig hele tiden. Samtidig er det altafgørende at iværksætterne, virksomhederne og organisationerne er tværgående og tværfaglige.

Et er det fokus vi har på at skalere nye start-ups til potentielle vækstvirksomheder, men i høj grad også at der arbejdes på tværs af baggrunde, uddannelser og brancher for at opnå nye former for partnerskaber og nye forretningsmodeller.

Hvad har været/hvad er det mest udfordrende ved at drive KPH Projects?

At udvikle organisationen uden at gå på kompromis med KPHs DNA. 

Har du en typisk arbejdsdag, og hvordan ser den i så fald ud?
Nej, er det hurtige svar. De fleste af mine dage er forskellige, det tætteste der lige nu kommer på en typisk arbejdsdag er fredag formiddag hvor vi arbejder intensivt som team for at skærpe vores produkter. Og resten af dagen kan gå med møder og med strategiudvikling - sådan er fredagene for tiden, hvis du spørger mig om et halvt år er det helt sikkert anderledes. 

Hvad er det næste skridt, du håber at tage med KPH Projects?
Det næste skridt, jeg håber at tage er, at vi kan bygge et ekstra niveau på og få flere større virksomheder tilknyttet, som kan være med til at styrke økosystemets øverste led. KPH har internt i huset opbygget et stærkt økosystem der indeholder en stor faglig diversitet og flere niveauer, som hjælper iværksættere og start-ups til at realisere deres idéer og projekter. Vi er nu ved at have konkretiseret de forskellige trin fra tildeling af plads til exit fra 3. sal til 4. sal og endnu en model for accelerering videre ud af KPH. Det næste skridt er at udvide vores eksterne mentornetværk så kompetencerne kan bidrage til at få flere af KPHs virksomheder og organisationer ud af huset og hermed skabe plads for nye iværksættere.

Vi skal etablere formelle partnerskaber med de rette partnere som kan være med til at sikre success for KPHs beboere.

Og et til spørgsmål i den retning: Hvordan er økosystemet i KPH?

Processen er: Tildeling af plads (udfra kriterier, der placerer beboerne på det rette niveau og opretholder diversitet), indslusning via mentormatch mellem 3. Sal og 4. Sal, fra igangsætter til iværksætter via kompetencetavle og challenge board, link/exit model mellem 3. Sal og 4. Sal, og videre exit fra 4. Sal med hjælp fra rejsehold bestående af eksterne mentorer. Systemet blev for alvor afprøvet og herefter videre udviklet da vi åbnede 4. Salen i efteråret 2014. Nu har vi den erfaring og viden der skal til at formalisere det og derfor er vi klar til at flytte organisationen til næste niveau.

Hvad er det næste skridt du ønsker at tage i din egen karriere?
Lige nu tager jeg skridtene i organisationen i og med at KPH udvikler sig, det betyder også at jeg selv udvikler mig.

Personligt er der mange ting som jeg gerne vil blive dygtigere til, og det er det jeg er drevet af, ikke så meget af en bestemt titel eller en bestemt virksomhed at være en del af.

Jeg vil f.eks. gerne være en bedre mentor, og jeg vil også gerne lære at benytte mit netværk endnu bedre end jeg gør i dag. Og så syntes jeg at det er spændende at se nye muligheder i partnerskaber ikke nødvendigvis kun for KPH, men i høj grad også mellem de start-ups der er på KPH, ordinære virksomheder og det offentlige. I det hele taget bare at lære mere indenfor den verden, jeg har valgt at beskæftige mig med.

CCS-2012-LasseKofod-web-12

Hvad er det bedste, der er sket i din karriere hidtil?
Det er et svært spørgsmål, jeg har helt sikkert lavet fejl og lært af dem, og heldigvis har jeg også taget mange gode beslutninger. Generelt mener jeg at så længe jeg vælger at bevare en nysgerrighed er det den bedste beslutning jeg kan tage.

Hvad er netværk for dig?
Netværk er mange ting, det er både sparring, det er netværk man kan trække på hvis der opstår et behov, det er også en vej til nye samarbejder, og det er inspirerende. Målet for mig er ikke kun at dyrke et stort bredt netværk af mange brancher.

Målet er i høj grad at udvælge netværket og partnerne som tror på det samme som jeg tror på.

Hvorfor er netværk vigtigt?
Uden netværk går man i stå.

Hvad er godt lederskab for dig?
Vedholdenhed, Motivation, ydmyghed og frihed under ansvar.

Hvordan forsøger du selv at være en god leder?
Jeg går forrest og forsøger at skabe et fælleskab.

Tror du, at det har en betydning at du er en kvindelig leder og iværksætter og hvis ja, hvilken?

Jeg har oplevet at skulle råbe højere og haft en klar følelse af at det har haft noget at gøre med at jeg er kvinde, - og det har jeg så lært. Altså at råbe højere. Og så gik det for noget tid siden op for mig, at jeg selv kun har ansat kvinder, det er ikke et bevidst valg, men jeg tror nu at det har noget med det at gøre at jeg selv er kvinde. Næste gang jeg skal ansætte, skal det være en mand.

Hvad er du mest stolt af at have opnået i din karriere?

Jeg er mest stolt af at have skabt noget som så mange mennesker vil være en del af - og specielt taget i betragtning af, at de mennesker der har valgt det, er nogle af de mest inspirerende og nytænkende start-ups og vækstvirksomheder, jeg kunne forestille mig.

Hvad er din største styrke?
Vilje, nysgerrighed og kompromisløshed.

Hvornår var du sidst i tvivl om noget?
Jeg ved ikke præcist hvornår jeg sidst var i tvivl om noget. Men jeg er det ind i mellem når tingene går for hurtigt. Så har jeg behov for at komme på afstand fra det hele, for at kunne træffe det rigtige valg.

Hvornår føler du dig allersejest?
Når en stor ide som i starten virker urealistisk, bliver konkretiseret og jeg når i mål med den.

Hvem er dit største forbillede?
David Bowie, fordi han har formået at være forud for sin tid og være med til at sætte dagsordener, han har formået at bevare sig selv og sin kunst, inspireret og været visionær. Samtidig har han passet sig ind og ladet sig inspirere af det samfund og den tid han har været en del af.

Du har en datter… Hvilket forbillede ønsker du at være for hende?
Jeg ønsker at være en kærlig mor, der viser at kvinder er seje, at man skal tro på sig selv, være sig selv og elske sig selv.

Og hvad tror du på?

Jeg tror på, at fremtidens samfundsløsninger skabes af kulturelle og sociale iværksættere. Jeg tror på at udfordre den klassiske virksomhedsform. Derfor er jeg drevet af at arbejde på tværs af sektorer og brancher, at se muligheder frem for problemer og sætte løsninger før udfordringer. KPH er et fysisk fællesskab som er afgørende for at vi kan være samskabende om innovation og værdiskabelse.

KPH Projects og Ladies First har indgået et partnerskab i første halvår af 2016. Medlemmer af Ladies First kan leje både de store lokaler såsom KPH Volume og T-rummet, men også mindre mødelokaler i KPH Projects, med 20 % rabat. Alt hvad du skal gøre, når du booker, er at bruge kodeordet: KPH puts Ladies First.