Mig og min bestyrelse: Ane Marie Nord

Blog

12. januar 2015
| Portræt

Mig og min bestyrelse: Ane Marie Nord

 

Ane Marie Nord, uddannet Cand. Scient. i Antropolog og er tilknyttet som frivilligt bestyrelsesmedlem i Center for Konfliktløsning. 

Bestyrelser

Ladies First vil skabe og fremvise flere alsidige, kloge og inspirerende kvindelige portrætter inden for emnet arbejdsliv. Derfor er dette portræt af en kvinde, som fællesskabet i Ladies First selv har nomineret og fremhævet - læs med her. 

Vi har stillet 4 skarpe spørgsmål til en række kvinder, der alle har erfaring med bestyrelsesarbejde på forskellig vis - og her kan du møde Ane Marie Nord.

Hvordan er du kommet i betragtning til den/de bestyrelsespost(er), du sidder i nu?

Jeg blev indvalgt på Generalforsamling 2014. Jeg har været tilknyttet CfK siden 2010 som en del af deres frivillige ungdomsgruppe, CfK-Ung. Tidligere har jeg siddet i styregruppe i et netværk under Ungdommens Røde Kors i 3 år og har erfaring fra en politisk ungdomsorganisation.
På baggrund af min erfaring med frivilligt arbejde, og konkret med det frivillige arbejde i CfK-Ung, blev jeg valgt ind til denne post. Yderligere har jeg en suppleringsuddannelse i organisationsudvikling og har på forskellig vis arbejdet med fagligheden omkring konflikthåndtering og mægling.

Hvordan foregår arbejdet helt konkret?

Vi har 4-5 bestyrelsesmøder om året som alle foregår i Kbh, hvor resten af bestyrelsen bor, og hvor centeret ligger. I praksis har vi dog holdt flere møder, da der har været ting i organisationen, der har krævet bestyrelsens opmærksomhed. Jeg forbereder mig ved at læse referatet fra sidste møde, orientere mig i bilag og tænke over den dagsorden der er lagt op til, og hvad jeg mener om de forskellige ting, der skal vendes. Møderne varer som regel 2-4 timer. Arbejdet er ulønnet, jeg får kun dækket transporten.

Jeg byder ind, der hvor jeg har en mening og prøver at facilitere at den konfliktfaglighed centeret står for, også er til stede i vores praksis. I Internationaliseringsudvalget har jeg haft konkrete opgaver som eksempelvis at skabe skriftligt overblik over tidligere internationale opgaver.

Du skal brænde for organisationens virke, for det kan godt trække tænder ud, hvis organisationen er presset personalemæssigt, strategisk og økonomisk.

Hvad har du lært af arbejdet?

Jeg har lært mere om vedtægter, bestyrelsesbureaukrati, ledelse, strategisk arbejde, budgetoverblik og delvist også økonomistyring og de svære beslutninger som det er bestyrelsens ansvar at tage, særligt ift. økonomi og strategi.

Har du nogle gode råd til andre kvinder, der er nysgerrige på at arbejde med bestyrelser?

Gør det – men;

  • Husk at afklare, om du som bestyrelsesmedlem kan komme til at hæfte økonomisk i tilfælde af konkurs eller krise i organisationen.
  • Du skal brænde for organisationens virke, for det kan godt trække tænder ud, hvis organisationen er presset personalemæssigt, strategisk og økonomisk.
  • Se det som noget, der skal investeres tid i, for det er demotiverende, hvis nogle møder op uforberedte til møderne.
  • Overvej sammensætningen i bestyrelsen; er det nogle mennesker du kan lære noget af? Og hvor du kan bidrage til eksempelvis diversiteten i bestyrelsen? Jeg bruger også bestyrelseskollegaerne netværksmæssigt ift. sparring og muligheder på arbejdsmarkedet da jeg pt. arbejder freelance.

Vi afholder 2 spændende netværksmøder om bestyrelsesarbejde - læs mere og tilmeld dig her: