Mig og min bestyrelse: Tine Dambo Nielsen

Blog

14. januar 2015
| Portræt

Mig og min bestyrelse: Tine Dambo Nielsen

 

Tine Dambo Nielsen, uddannet  Cand. merc. design and communications management. Arbejder som branding- og markedsføringsstrateg i egen virksomhed, Tine Dambo og er bestyrelsesmedlem i CA a-kasse, medlem af repræsentantskabet i CA a-kasse, bestyrelsesmedlem i CA Advokathjælp, medlem i diverse børnehave-, vuggestue- og dagtilbudsbestyrelser og forældreråd. 

 

Tine Dambo Nielsen

Ladies First vil skabe og fremvise flere alsidige, kloge og inspirerende kvindelige portrætter inden for emnet arbejdsliv. Derfor er dette portræt af en kvinde, som fællesskabet i Ladies First selv har nomineret og fremhævet - læs med her. 

Vi har stillet 4 skarpe spørgsmål til en række kvinder, der alle har erfaring med bestyrelsesarbejde på forskellig vis. Her fortæller Tine Dambo Nielsen om sit arbejde som selvstændig og bestyrelsen hos CA A-kasse.

Hvordan er du kommet i betragtning til de bestyrelsesposter, du sidder i nu?

Jeg har været medlem af CA a-kasse siden studietiden og selvom jeg stort set ikke har været uden arbejde siden jeg blev færdig i 2004, har jeg altid været glad for CA som forening. Det gjorde at jeg fik lyst at stille op til repræsentantskabet, da der blev udskrevet valg i starten af 2014.

Min tanke var at jeg kunne give lidt af min tid til gengæld for at få udvidet mit netværk til en masse nye, spændende mennesker og komme tættere på et ønske om bestyrelsesarbejde. Alle medlemmer i CA kunne stemme på de opstillede kandidater, og jeg blev valgt ind med det højeste stemmeantal. Det gav mig blod på tanden til også at stille op til bestyrelsesvalget, som stemmes ind af medlemmerne i repræsentantskabet. Og jeg må have gjort og sagt noget rigtigt, for jeg blev stemt gennem nåleøjet og helt ind i bestyrelsen i en fireårig periode. Man er automatisk opstillet til CA Advokathjælps bestyrelse også, så det var en bonus-post, der kom oveni.

Hvordan foregår arbejdet helt konkret?

Vi er fem bestyrelsesmedlemmer (hvoraf én er formand), og to suppleanter. Vi mødes til 8 ordinære møder om året, hvor direktøren også deltager og der er næsten altid en eller flere fra chefgruppen, der er med noget af tiden også. To af møderne ligger sammen med repræsentantskabsmøder, hvor hele repræsentantskabet bliver opdateret på, hvad der sker i virksomheden. Hvert år er der et strategi-seminar med overnatning, hvor vi arbejder med strategi på kortere og længere sigt.

Der er en del forberedelse til møderne, hvor der skiftevis er emner eller ting, der skal drøftes eller vedtages eller som blot er til orientering for bestyrelsen. Som hovedregel skal bestyrelsen ikke blande sig i den daglige drift af virksomheden, men være med til at udstikke kursen. Møderne er af 2-3 timers varighed med en stram agenda, og der er altid et punkt med ”Nyt fra ledelsen”, hvor vi bliver opdaterede på situationen i virksomheden. Det er vigtigt at vi har stor og god indsigt, så vi har mulighed for at gribe ind, hvis noget kører af sporet.

Jeg bruger min erfaring som tidligere leder og medlem af en koncernledelse, min faglige erfaring med marketing, branding og kommunikation og ikke mindst min rolle som selvstændig i arbejdet i bestyrelsen. Når man er valgt ind, så har man både pligt og ret til at byde ind, så det gør jeg i alle de sager, hvor jeg kan bidrage. Heldigvis er der også andre kompetencer i bestyrelsen, som fx er skarpe på revision, IT, lean eller andre ting, så på den måde supplerer vi hinanden. Bestyrelsesposten er et lønnet hverv, men det er nu ikke for pengene jeg gør det. Som selvstændig ville det i hvert fald økonomisk være klogere at sælge timer end at tage til Gentofte de ca. otte gange om året.

Min tanke var at jeg kunne give lidt af min tid til gengæld for at få udvidet mit netværk til en masse nye, spændende mennesker

Hvad har du lært af arbejdet?

Der er ingen tvivl om, at det er lærerigt for mig at være med i en professionel bestyrelse. Jeg synes, jeg lærer meget om det politiske spil og om mig selv som person. Jeg lærer helt sikkert også af de andre bestyrelsesmedlemmer, og jeg er den yngste i bestyrelsen, så det er herligt at kunne lære både fagligt og personligt af de andre medlemmer.

 

Har du nogle gode råd til andre kvinder, der er nysgerrige på at arbejde med bestyrelser?

Hvis man har lyst til at gå ind i bestyrelsesarbejdet, så kan det være en god ide at overveje, hvorfor? Det kræver tid og energi, så man skal føle at det giver mening. Det kan enten være fordi det er en forening eller virksomhed, der stemmer godt overens med noget man brænder for, eller det kan være en del af ens faglige udvikling. For mig var det et ønske om at komme ind på det spor, der hedder bestyrelsesarbejde. Og jeg vil gerne være i flere bestyrelser fremover.

Foto: Randers Amtsavis